Aktualności i informacje

Wiadomości

Nyska Energetyka Cieplna – Nysa Sp. z o.o. informuje, że od 1 października 2023 roku system ciepłowniczy został uruchomiony i przygotowany do dostawy ciepła. Jesteśmy gotowi do sukcesywnego dostarczania ciepła dla naszych kontrahentów. Wszyscy odbiorcy proszeni są o kontakt z administratorami budynków, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na ciepło do naszej firmy.W…
W ramach rozpoczęcia budowy Kotłowni z kotłem parowym na paliwo alternatywne tzw. RDF  o wydajności 15 000 Mg/rok, NEC - Nysa prezentuje film zrealizowany przez firmę "Grafmedia" z Nysy przedstawiający walory Nysy i założenia przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że materiał ten przybliży i wyjaśni znaczenie alternatywnych źródeł energii - w tym…
W siedzibie NEC - Nysa przy ul. Jagiellońskiej 10a w dniu 21 lipca br. odbyło się uroczyste podpisanie aneksu do umowy na dotację i pożyczkę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na inwestycję pn. : "Budowa kotłowni z kotłem parowym opalanym paliwem…
Z wielkim żalem i zadumą informujemy, że 15 lipca 2023 roku, po ciężkiej chorobie zmarł nasz pracownik i kolega śp. MIROSŁAW PACIA. Urodził się 14 kwietnia 1959 roku i przeżył 64 lata. W NEC - NYSA Sp. z o. o. przepracował 33 lata (od 1990 roku). Był sumiennym pracownikiem, dobrym…
 informujemy, że od 19 maja 2023 r. obniżona została cena węgla będącego w dyspozycji gminy Nysa (sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu). Mieszkańcy, uprawnieni do dodatku węglowego, którzy chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla od miasta, muszą złożyć wniosek o zakup węgla w ramach końcowej sprzedaży. Wnioski przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej…
Informujemy mieszkańców Nysy, że w Wielki Piątek (7 kwietnia) br.biura NEC - Nysa Sp. z o.o. będą czynne do godz. 12.00. Komunikat ten dotyczy również sprzedaży węgla dla klientów indywidualnych, którzy do tej godziny mogą zakupić przydzielony węgiel. Ponownie (w normalnych godzinach pracy), zapraszamy 11 kwietnia br. Życzymy spokojnych i radosnych…
wtorek, 14 marzec 2023 13:20

Nieodpłatny odbiór żużla w NEC - NYSA

Nyska Energetyka Cieplna – Nysa Sp. z o.o. zaprasza osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcami, do nieodpłatnego odbioru żużla ( kod odpadu 100180 - mieszanka popiołowo-żużlowa), który można wykorzystać do utwardzania powierzchni, dróg, placów, fundamentów. Żużel można odebrać własnym transportem w siedzibie Spółki, po wcześniejszym ustaleniu zasad i…
czwartek, 01 grudzień 2022 11:44

Wyniki badań węgla i miejsce pochodzenia

W związku z licznymi pytaniami o jakość węgla opałowego jak i miejsce jego pochodzenia, przygotowaliśmy wyniki badań laboratoryjnych przygotowane przez nasze laboratorium chemiczne. Poza tym podajemy również skąd otrzymujemy węgiel. Oczywiście węgiel sprzedawany w NEC – Nysa jest wydobywany w Polsce. Poniżej przedstawiamy zestawienie dotyczące kaloryczności węgla oraz miejsce jego…
Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Sp. z o.o. w Nysie informuje, że w oparciu o. ustawę z dnia 15 września 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz wydane na jej mocy przepisy wykonawcze, a w szczególności: Rozporządzenie Ministra…
Po wielu miesiącach przygotowań, możemy ogłosić, że przystępujemy do planowanej inwestycji pn.: "Budowa kotłowni  z kotłem parowym opalanym paliwem alternatywnym". Budowa ta będzie finansowana (w formie pożyczki i dotacji) przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W dniu 6 kwietnia 2022 roku zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu publicznym na…
poniedziałek, 31 styczeń 2022 12:25

Zmiana taryfy dla ciepła od 1 lutego 2022 roku

Nyska Energetyka Cieplna Nysa Sp. z o.o. w Nysie informuje, że w oparciu o przepisy dotyczące obrotu energią cieplną tj. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.), oraz wydane na jej mocy przepisy wykonawcze, a w szczególności: Rozporządzenie Ministra…
wtorek, 18 styczeń 2022 11:06

INWESTYCJE NEC – NYSA W 2022 roku.

Kolejny rok, NEC – Nysa Spółka z o. o. w ramach eliminacji niskiej emisji, planuje wykonanie i modernizację nowych podłączeń sieci cieplnej w 2022 roku. Z roku poprzedniego – 2021r., przeniesione zostało sześć inwestycji, które będą realizowane w bieżącym roku. W 2022 roku wykonane zostaną nowe podłączenia w ramach eliminacji…
poniedziałek, 20 grudzień 2021 06:54

Faktury drogą elektroniczną - e-faktura

Nyska Energetyka Cieplna – Nysa sp. z o.o. przypomina swoim Odbiorcom ciepła, iż w 2021 roku wprowadziła usługę wysyłki faktur drogą elektroniczną oraz wprowadziła elektroniczne biuro obsługi klienta eBOK. W związku z powyższym zachęcamy Odbiorców, którzy chcieliby otrzymywać faktury drogą mailową, o wypełnienie deklaracji wyrażającej zgodę na przesyłaniu faktur drogą…
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy samych radości, dużo zdrowia oraz miłej, ciepłej i rodzinnej atmosfery. Kolejny zaś Rok - 2022 niech będzie czasem spokoju, uśmiechu i realizacji osobistych zamierzeń a także szczęścia i wszelkiej pomyslności. Na czas Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku wszystkim mieszkańcom Nysy, naszym…
  Konferencja pn.: „Zrównoważona energetyka – Nysa 2024” została zorganizowana przez Państwowa Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie w dniu 19.XI.br. Współorganizatorem była Nyska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. oraz Gmina Nysa.             W październiku 2020 roku nyska Uczelnia podpisała List Intencyjny z NEC – Nysa Sp. z o.o. dotyczący…
W miesiącu lipcu br. zostały podpisane nowe, ponad planowe umowy między Spółdzielnią Mieszkaniową a NEC – Nysa dotyczące rozbudowy węzłów cieplnych o moduły c.w.u. (ciepłej wody użytkowej). Realizacja powyższych umów dotyczy sześciu dużych budynków zlokalizowanych przy następujących ulicach: - Kossaka 1-7, Kossaka 17-33, Korczaka 4-8, Kusocińskiego 4-8, Kusocińskiego 10-18, Kusocińskiego…
czwartek, 05 sierpień 2021 07:37

Osiedle "Rodzinne" podłączone do NEC - Nysa!

W miesiącu lipcu zostały oddane do użytkowania bloki mieszkaniowe przy ul. Franciszkańskiej. NEC – Nysa Sp. z o. o., w ramach podpisanej umowy z Agencja Rozwoju Nysy, wykonała budowę sieci cieplnej z przyłączami.  Na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) dostarczane będzie ciepło o łącznej mocy 0,8…
czwartek, 20 maj 2021 09:29

Narodowy Spis Ludności ...

W ramach akcji informacyjnej o rozpoczętym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 w Polsce, jako  Spółka Gminna, zachęcamy do skorzystania z elektronicznego lub tradycyjnego udziału w Narodowym Spisie. Poniżej reklama loterii i baner rachmistrza jako zachęta do zainteresowania się powszechnym spisem ludności. Dziękujemy za przeczytanie wiadomości na naszej stronie. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych odbiorców, z dniem 12 kwietnia 2021 roku wprowadziliśmy usługę wysyłki faktur drogą elektroniczną. Odbiorcy, którzy chcieliby otrzymywać faktury drogą mail’ową, proszeni są o wypełnienie deklaracji o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną. Druki oświadczeń znajdują się w zakładce: „strefa klienta – e-faktura”. Po wypełnieniu deklaracji należy odesłać ją…
W ostatnich dniach w NEC - Nysa Sp. z o. o. odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu pana Artura Pawlaka z właścicielem/menadżerem firmy CLEAN AIR TECHNOLOGIES panem Björn Lüning z Malmö ze Szwecji, który opracował nową technologię z wykorzystaniem ORC. Współorganizatorem wizyty była PWSZ w Nysie, którą reprezentowali prof. Jerzy Duda oraz dr.inż. Jacek Tomasik. Jako przedstawiciele szwedzkiej firmy…
piątek, 26 luty 2021 09:16

Obiekt przy ul. Torowej 1 do wynajęcia!

 NEC – Nysa Sp. z o. o. wynajmie obiekt przy ul. Torowej 1 z przeznaczeniem na handel, usługi lub nieuciążliwą produkcję. Powierzchnia użytkowa wynosi 194 m2. Zapewniony jest dostęp do parkingu. Warunki i cena najmu do negocjacji. W celu wizji lokalnej oraz złożenia oferty zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku…
Jak co roku, NEC – Nysa Spółka z o. o. zaplanowała wiele inwestycji w ramach eliminacji niskiej emisji, modernizację źródeł ciepła i sieci cieplnej. Stale zwiększające się opłaty za emisję CO2 również spowodowały, że wystąpiliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z projektem dużej inwestycji pn. „Budowa kotłowni…
wtorek, 15 grudzień 2020 08:48

Inwestycje zrealizowane w 2020 roku!

NEC – Nysa Spółka z o. o. w 2020 roku zaplanowała 25 zadań inwestycyjno-modernizacyjnych. Do 15 grudnia zrealizowaliśmy 17 przedsięwzięć. Pozostałe 8 zadań zostało przeniesione do planów inwestycyjnych na 2021 rok, które powinny zostać wykonane w I połowie roku. W ramach rozbudowy węzła centralnego ogrzewania o moduł ciepłej wody zmodernizowane…
poniedziałek, 02 listopad 2020 07:59

NEC -Nysa rozpoczął współpracę z PWSZ w Nysie

W dniu 30 października 2020 roku Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Spółka z o. o. podpisała List Intencyjny z Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Nysie. Ten ważny dokument dotyczy współpracy na wielu płaszczyznach działalności obu stron, które w perspektywie najbliższych miesięcy mają doprowadzić do podpisania szczegółowej umowy. Prezes NEC - Nysa Artur Pawlak oraz Rektor…
wtorek, 28 lipiec 2020 09:38

Hala magazynowa do wynajęcia!

NEC - Nysa Spólka z o. o. informuje, że dysponuje halą magazynową do wynajęcia. Powierzchnia całkowita hali i pomieszczeń biurowych wynosi 385 m2 . Obiekt zlokalizowany jest w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a. Zapewniamy w okresie trwania umowy najmu dostawę do obiektu energii elektrycznej, wody oraz ogrzewania c. o. Budynek  znajduje się…
NEC-Nysa Sp. z o.o. informuje, że w miesiącu lipcu będą prowadzone prace techniczne na sieci cieplnej. W związku z powyższym mogą wystąpić okresowe zakłócenia w dostawie ciepłej wody użytkowej, w godzinach przedpołudniowych maksymalnie do 3 godzin. Za powyższe przepraszamy
wtorek, 30 czerwiec 2020 09:13

Inwestycje 2020. Plany i realizacja

Jak co roku planujemy, w ramach podstawowej działalności, budowę podłączeń do sieci cieplnej. Od kliku lat równolegle rozbudowywane są węzły centralnego ogrzewania o moduły ciepłej wody użytkowej. W tym roku planuje się podłączyć do NEC – Nysa budynki przy ulicach: Ligonia 2, Krzywoustego 27, Piłsudskiego 37 – 37a, 49, 51…
środa, 20 maj 2020 13:13

Wymiana instalacji odpylania

„Firma INSTAL-FILTER SA” w 2019 roku wykonała kompleksową wymianę instalacji odpylania 2 kotłów typu WR dla NEC – Nysa. Poza tym wyprodukowała krótki film prezentujący Naszą Spółkę z lotu ptaka pokazując wyżej wymienioną inwestycję. Dziękujemy za współpracę.”
czwartek, 02 kwiecień 2020 06:56

Nowe oznakowanie pojazdów NEC - Nysa

NEC - Nysa, realizujac politykę Zarządu, zmienia wizerunek Spółki. W grudniu 2019 roku wykonane zostało nowe logo firmy i przystąpiono do budowy nowej strony internetowej. W konsekwencji prac, od 1 marca 2020 roku, mamy nowoczesną stronę przyjazną dla klienta. Aktualnie zrobiliśmy trzeci krok. Od 1 kwietnia bieżącego roku samochody służbowe…
piątek, 06 marzec 2020 06:07

Nowa strona NEC-Nysa

Informujemy, że została zmieniona nasza strona internetowa www.necnysa.eu . Adres strony pozostaje ten sam, jak również email'e firmowe. Mamy nadzieję, że nowoczesna i mobilna strona internetowa NEC-Nysa zadowoli stałych odbiorców i nowych klientów oraz przyczyni się do jeszcze lepszego funkcjonowania na styku firma - klient. Poza tym liczymy, że dzięki temu poprawi się…
środa, 15 styczeń 2020 19:53

Wizyta firmy JCOAL z Japonii w NEC - Nysa

Japońskie Centrum Energetyki Węglowej (JCOAL) wspierane przez rząd Japonii – Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI), Organizację Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO) – od stycznia 2019 roku współpracuje w Polsce z Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) i Izbą Gospodarczą Ciepłownictwa Polskiego. W ramach współpracy polsko –…
środa, 15 styczeń 2020 19:21

Kiedy zaczyna się sezon grzewczy…

Jak co roku w miesiącu wrześniu pojawiają się pierwsze chłodne dni , to sygnały przypominające nam o zbliżającym się sezonie grzewczym. Dlatego chcemy przekazać mieszkańcom Nysy (korzystającym z ciepła sieciowego), że NEC – Nysa jest w pełni przygotowany do rozpoczęcia ogrzewania miasta. Zostały zakończone prace remontowe i inwestycyjne w tym…