Aktualności i informacje

Wiadomości

wtorek, 14 marzec 2023 13:20

Nieodpłatny odbiór żużla w NEC - NYSA

Nyska Energetyka Cieplna – Nysa Sp. z o.o. zaprasza osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcami, do nieodpłatnego odbioru żużla ( kod odpadu 100180 - mieszanka popiołowo-żużlowa), który można wykorzystać do utwardzania powierzchni, dróg, placów, fundamentów. Żużel można odebrać własnym transportem w siedzibie Spółki, po wcześniejszym ustaleniu zasad i…
czwartek, 01 grudzień 2022 11:44

Wyniki badań węgla i miejsce pochodzenia

W związku z licznymi pytaniami o jakość węgla opałowego jak i miejsce jego pochodzenia, przygotowaliśmy wyniki badań laboratoryjnych przygotowane przez nasze laboratorium chemiczne. Poza tym podajemy również skąd otrzymujemy węgiel. Oczywiście węgiel sprzedawany w NEC – Nysa jest wydobywany w Polsce. Poniżej przedstawiamy zestawienie dotyczące kaloryczności węgla oraz miejsce jego…
Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Sp. z o.o. w Nysie informuje, że w oparciu o. ustawę z dnia 15 września 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz wydane na jej mocy przepisy wykonawcze, a w szczególności: Rozporządzenie Ministra…
Po wielu miesiącach przygotowań, możemy ogłosić, że przystępujemy do planowanej inwestycji pn.: "Budowa kotłowni  z kotłem parowym opalanym paliwem alternatywnym". Budowa ta będzie finansowana (w formie pożyczki i dotacji) przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W dniu 6 kwietnia 2022 roku zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu publicznym na…
poniedziałek, 31 styczeń 2022 12:25

Zmiana taryfy dla ciepła od 1 lutego 2022 roku

Nyska Energetyka Cieplna Nysa Sp. z o.o. w Nysie informuje, że w oparciu o przepisy dotyczące obrotu energią cieplną tj. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.), oraz wydane na jej mocy przepisy wykonawcze, a w szczególności: Rozporządzenie Ministra…
wtorek, 18 styczeń 2022 11:06

INWESTYCJE NEC – NYSA W 2022 roku.

Kolejny rok, NEC – Nysa Spółka z o. o. w ramach eliminacji niskiej emisji, planuje wykonanie i modernizację nowych podłączeń sieci cieplnej w 2022 roku. Z roku poprzedniego – 2021r., przeniesione zostało sześć inwestycji, które będą realizowane w bieżącym roku. W 2022 roku wykonane zostaną nowe podłączenia w ramach eliminacji…
poniedziałek, 20 grudzień 2021 06:54

Faktury drogą elektroniczną - e-faktura

Nyska Energetyka Cieplna – Nysa sp. z o.o. przypomina swoim Odbiorcom ciepła, iż w 2021 roku wprowadziła usługę wysyłki faktur drogą elektroniczną oraz wprowadziła elektroniczne biuro obsługi klienta eBOK. W związku z powyższym zachęcamy Odbiorców, którzy chcieliby otrzymywać faktury drogą mailową, o wypełnienie deklaracji wyrażającej zgodę na przesyłaniu faktur drogą…
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy samych radości, dużo zdrowia oraz miłej, ciepłej i rodzinnej atmosfery. Kolejny zaś Rok - 2022 niech będzie czasem spokoju, uśmiechu i realizacji osobistych zamierzeń a także szczęścia i wszelkiej pomyslności. Na czas Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku wszystkim mieszkańcom Nysy, naszym…
  Konferencja pn.: „Zrównoważona energetyka – Nysa 2024” została zorganizowana przez Państwowa Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie w dniu 19.XI.br. Współorganizatorem była Nyska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. oraz Gmina Nysa.             W październiku 2020 roku nyska Uczelnia podpisała List Intencyjny z NEC – Nysa Sp. z o.o. dotyczący…
W miesiącu lipcu br. zostały podpisane nowe, ponad planowe umowy między Spółdzielnią Mieszkaniową a NEC – Nysa dotyczące rozbudowy węzłów cieplnych o moduły c.w.u. (ciepłej wody użytkowej). Realizacja powyższych umów dotyczy sześciu dużych budynków zlokalizowanych przy następujących ulicach: - Kossaka 1-7, Kossaka 17-33, Korczaka 4-8, Kusocińskiego 4-8, Kusocińskiego 10-18, Kusocińskiego…
czwartek, 05 sierpień 2021 07:37

Osiedle "Rodzinne" podłączone do NEC - Nysa!

W miesiącu lipcu zostały oddane do użytkowania bloki mieszkaniowe przy ul. Franciszkańskiej. NEC – Nysa Sp. z o. o., w ramach podpisanej umowy z Agencja Rozwoju Nysy, wykonała budowę sieci cieplnej z przyłączami.  Na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) dostarczane będzie ciepło o łącznej mocy 0,8…
czwartek, 20 maj 2021 09:29

Narodowy Spis Ludności ...

W ramach akcji informacyjnej o rozpoczętym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 w Polsce, jako  Spółka Gminna, zachęcamy do skorzystania z elektronicznego lub tradycyjnego udziału w Narodowym Spisie. Poniżej reklama loterii i baner rachmistrza jako zachęta do zainteresowania się powszechnym spisem ludności. Dziękujemy za przeczytanie wiadomości na naszej stronie. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych odbiorców, z dniem 12 kwietnia 2021 roku wprowadziliśmy usługę wysyłki faktur drogą elektroniczną. Odbiorcy, którzy chcieliby otrzymywać faktury drogą mail’ową, proszeni są o wypełnienie deklaracji o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną. Druki oświadczeń znajdują się w zakładce: „strefa klienta – e-faktura”. Po wypełnieniu deklaracji należy odesłać ją…
W ostatnich dniach w NEC - Nysa Sp. z o. o. odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu pana Artura Pawlaka z właścicielem/menadżerem firmy CLEAN AIR TECHNOLOGIES panem Björn Lüning z Malmö ze Szwecji, który opracował nową technologię z wykorzystaniem ORC. Współorganizatorem wizyty była PWSZ w Nysie, którą reprezentowali prof. Jerzy Duda oraz dr.inż. Jacek Tomasik. Jako przedstawiciele szwedzkiej firmy…
piątek, 26 luty 2021 09:16

Obiekt przy ul. Torowej 1 do wynajęcia!

 NEC – Nysa Sp. z o. o. wynajmie obiekt przy ul. Torowej 1 z przeznaczeniem na handel, usługi lub nieuciążliwą produkcję. Powierzchnia użytkowa wynosi 194 m2. Zapewniony jest dostęp do parkingu. Warunki i cena najmu do negocjacji. W celu wizji lokalnej oraz złożenia oferty zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku…
Jak co roku, NEC – Nysa Spółka z o. o. zaplanowała wiele inwestycji w ramach eliminacji niskiej emisji, modernizację źródeł ciepła i sieci cieplnej. Stale zwiększające się opłaty za emisję CO2 również spowodowały, że wystąpiliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z projektem dużej inwestycji pn. „Budowa kotłowni…
wtorek, 15 grudzień 2020 08:48

Inwestycje zrealizowane w 2020 roku!

NEC – Nysa Spółka z o. o. w 2020 roku zaplanowała 25 zadań inwestycyjno-modernizacyjnych. Do 15 grudnia zrealizowaliśmy 17 przedsięwzięć. Pozostałe 8 zadań zostało przeniesione do planów inwestycyjnych na 2021 rok, które powinny zostać wykonane w I połowie roku. W ramach rozbudowy węzła centralnego ogrzewania o moduł ciepłej wody zmodernizowane…
poniedziałek, 02 listopad 2020 07:59

NEC -Nysa rozpoczął współpracę z PWSZ w Nysie

W dniu 30 października 2020 roku Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Spółka z o. o. podpisała List Intencyjny z Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Nysie. Ten ważny dokument dotyczy współpracy na wielu płaszczyznach działalności obu stron, które w perspektywie najbliższych miesięcy mają doprowadzić do podpisania szczegółowej umowy. Prezes NEC - Nysa Artur Pawlak oraz Rektor…
wtorek, 28 lipiec 2020 09:38

Hala magazynowa do wynajęcia!

NEC - Nysa Spólka z o. o. informuje, że dysponuje halą magazynową do wynajęcia. Powierzchnia całkowita hali i pomieszczeń biurowych wynosi 385 m2 . Obiekt zlokalizowany jest w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a. Zapewniamy w okresie trwania umowy najmu dostawę do obiektu energii elektrycznej, wody oraz ogrzewania c. o. Budynek  znajduje się…
NEC-Nysa Sp. z o.o. informuje, że w miesiącu lipcu będą prowadzone prace techniczne na sieci cieplnej. W związku z powyższym mogą wystąpić okresowe zakłócenia w dostawie ciepłej wody użytkowej, w godzinach przedpołudniowych maksymalnie do 3 godzin. Za powyższe przepraszamy
wtorek, 30 czerwiec 2020 09:13

Inwestycje 2020. Plany i realizacja

Jak co roku planujemy, w ramach podstawowej działalności, budowę podłączeń do sieci cieplnej. Od kliku lat równolegle rozbudowywane są węzły centralnego ogrzewania o moduły ciepłej wody użytkowej. W tym roku planuje się podłączyć do NEC – Nysa budynki przy ulicach: Ligonia 2, Krzywoustego 27, Piłsudskiego 37 – 37a, 49, 51…
środa, 20 maj 2020 13:13

Wymiana instalacji odpylania

„Firma INSTAL-FILTER SA” w 2019 roku wykonała kompleksową wymianę instalacji odpylania 2 kotłów typu WR dla NEC – Nysa. Poza tym wyprodukowała krótki film prezentujący Naszą Spółkę z lotu ptaka pokazując wyżej wymienioną inwestycję. Dziękujemy za współpracę.”
czwartek, 02 kwiecień 2020 06:56

Nowe oznakowanie pojazdów NEC - Nysa

NEC - Nysa, realizujac politykę Zarządu, zmienia wizerunek Spółki. W grudniu 2019 roku wykonane zostało nowe logo firmy i przystąpiono do budowy nowej strony internetowej. W konsekwencji prac, od 1 marca 2020 roku, mamy nowoczesną stronę przyjazną dla klienta. Aktualnie zrobiliśmy trzeci krok. Od 1 kwietnia bieżącego roku samochody służbowe…
piątek, 06 marzec 2020 06:07

Nowa strona NEC-Nysa

Informujemy, że została zmieniona nasza strona internetowa www.necnysa.eu . Adres strony pozostaje ten sam, jak również email'e firmowe. Mamy nadzieję, że nowoczesna i mobilna strona internetowa NEC-Nysa zadowoli stałych odbiorców i nowych klientów oraz przyczyni się do jeszcze lepszego funkcjonowania na styku firma - klient. Poza tym liczymy, że dzięki temu poprawi się…
środa, 15 styczeń 2020 19:53

Wizyta firmy JCOAL z Japonii w NEC - Nysa

Japońskie Centrum Energetyki Węglowej (JCOAL) wspierane przez rząd Japonii – Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI), Organizację Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO) – od stycznia 2019 roku współpracuje w Polsce z Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) i Izbą Gospodarczą Ciepłownictwa Polskiego. W ramach współpracy polsko –…
środa, 15 styczeń 2020 19:21

Kiedy zaczyna się sezon grzewczy…

Jak co roku w miesiącu wrześniu pojawiają się pierwsze chłodne dni , to sygnały przypominające nam o zbliżającym się sezonie grzewczym. Dlatego chcemy przekazać mieszkańcom Nysy (korzystającym z ciepła sieciowego), że NEC – Nysa jest w pełni przygotowany do rozpoczęcia ogrzewania miasta. Zostały zakończone prace remontowe i inwestycyjne w tym…