Aktualności i informacje

poniedziałek, 24 lipiec 2023 12:06

Budowa Kotłowni z kotłem parowym na paliwo alternatywne - Eko ciepłownia!

W siedzibie NEC - Nysa przy ul. Jagiellońskiej 10a w dniu 21 lipca br. odbyło się uroczyste podpisanie aneksu do umowy na dotację i pożyczkę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na inwestycję pn. : "Budowa kotłowni z kotłem parowym opalanym paliwem alternatywnym"W tym szczególnym spotkaniu udział wzięli: posłanki Ziemi Opolskiej: Katarzyna Czochara i Violletta Porowska, Z-ca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Dominik Bąk i Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi NFOŚiGW Jarosław Roliński. Samorząd Województwa Opolskiego reprezentował Członek Zarządu Antoni Konopka a samorząd powiatu nyskiego Starosta Andrzej Kruczkiewicz. Władze Nysy reprezentował Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz - jednocześnie właściciel Spółki, która jest w 100% własnością samorządu nyskiego - i Z-ca Burmistrza Elwira Ślimak oraz radni Rady Miejskiej w Nysie. Ponadto obecni byli: Prorektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie dr inż. Piotr Chwastyk, członek Rady Nadzorczej NFOŚiGW Krzysztof Masiuk. Na podpisanie umów przybyli również Z-ca Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej "Ciepłownictwo Polskie" Bogusław Regulski, Prezes Zarządu Wojewódzkiego FOŚiGW w Opolu Aleksandra Drescher. Poza tym gościliśmy na uroczystościach szefów służb mundurowych powiatu nyskiego, prezesów spółek gminnych - EKOM, AKWA I MZK oraz prezesów i przedstawicieli firm ciepłowniczych i współpracujących z Naszym zakładem. W uroczystościach wzięli także udział pracownicy NEC - NYSA, którzy w tym dniu świętowali 25 - lecie Spółki jako jednostki samorządowej Nysy (w 1998 roku zakład na mocy uchwały Rady Miejskiej w Nysie został spółką gminną).

W pierwszej części wydarzenia Prezes Zarządu NEC - NYSA  Artur Pawlak podpisał aneks do umowy na dotację i pożyczkę z NFOŚiGW jako beneficjent a Z-ca Prezesa Zarządu Dominik Bąk w imeniu NFOŚiGW. Aneks ten zwiększył wielkość dotacji do kwoty 49,9 mln zł (netto) oraz preferencyjną pożyczkę do kwoty 57,8 mln zł (netto). Całkowita kwoty zapisana w umowach z NFOŚiGW wyniesie 107,7 mln zł (netto). Przewidywany, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia, wyniesie - pod doliczeniu podatku VAT - 132 527 596 zł. Dzięki poręczeniu rat kapitałowych (bez odsetek) przez Burmistrza Nysy i Radę Miejską w Nysie, będzie to jedna z największych inwestycji w Nysie. W tym samym dniu Prezes NEC - Nysa Artur Pawlak, podpisał umowę na budowę nowej - eko ciepłowni z kotłem parowym na paliwo alternatywne tj. RDF. Wydajność kotła wyniesie 15000 Mg/rok. Ze strony wykonawcy -  Konsorcjum firm: WTEC S.A. Wrocław, Richard Kablitz GmbH. Niemcy oraz IDERCO S.R.L. Włochy - złożył podpis Prezes Konsorcjum Simone Pantaloni. Według umowy, czas na wybudowanie kotłowni wynosi 30 miesięcy. 

Najważniejsze, w całym przedsięwzieciu jest osiągnięcie, w ramach gospodarki w obiegu zamkniętym (wykorzystanie w całości produkowanego RDF-u przez nyską Spółkę "EKOM") efektu ekologicznego poprzez zmniejszenie emisji CO2  i przede wszystkim zmniejszenie spalania miału węglowego, który jest obłożony "podatkiem emisyjnym CO2" . Według naszych obliczeń, po uruchomieniu nowej instacji, NEC - NYSA może zaoszczędzić ok 5 -6 mln zł. A to oznacza, że cena za podawane ciepło do domów i budynków w Nysie nie wzrośnie a nawet może zmaleć. I taki cel wyznaczyły sobie władze Nysy i Spółki. 

Czytany 1580 razy