Aktualności i informacje

wtorek, 18 styczeń 2022 11:06

INWESTYCJE NEC – NYSA W 2022 roku.

NEC -NYSA Sp. z o.o. NEC -NYSA Sp. z o.o.

Kolejny rok, NEC – Nysa Spółka z o. o. w ramach eliminacji niskiej emisji, planuje wykonanie i modernizację nowych podłączeń sieci cieplnej w 2022 roku. Z roku poprzedniego – 2021r., przeniesione zostało sześć inwestycji, które będą realizowane w bieżącym roku.
W 2022 roku wykonane zostaną nowe podłączenia w ramach eliminacji niskiej emisji w 15-tu obiektach – uwzględnione są też te z 2021 roku. Największą inwestycją będzie budowa sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych i usługowych na Osiedlu Mieszkaniowym „BELWEDER PARK” o łącznej długości 1339 mb. W ramach tego przedsięwzięcia będą wybudowane węzły centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla wszystkich budynków oraz dla nowego przedszkola, które powstanie na tym osiedlu.
Planujemy budowę nowej sieci cieplnej dla budynków przy ulicach: Krzywoustego, Słowiańska (budynek remontowanego obiektu „SŁODOWNIA”) oraz przy Piłsudskiego ( Przychodnia Zdrowia „VITA”). Dodatkowo będą budowane sieci cieplne do budynków przy ulicy Królowej Jadwigi.
W ramach inwestycji dotyczących węzłów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zamierzamy budowę węzłów na Osiedlu „NYSA POŁUDNIE” – budynki przy ul. KEN. Natomiast przy ul. Krzywoustego będziemy modernizować i przebudowywać sieć cieplną (rejon Poczta Polska). Dokładny wykaz planowanych inwestycji i modernizacji można zobaczyc w zakładce "Inwestycje".
Równolegle do zaplanowanych przedsięwzięć, zamierzamy w 2022 roku dokonać rozbudowy własnej sieci wizualizacyjnej węzłów cieplnych, modernizację systemu pracy węzłów cieplnych wraz z wymianą regulatorów węzłów.
Wartość zamierzeń inwestycyjnych i modernizacyjnych w 2022 roku opiewać będzie na kwotę blisko 11 mln zł, z czego 3,6 mln zł to będą środki własne NEC – Nysa Sp. z o. o.
Mimo trudnych czasów związanych z pandemią wirusa Covid – 19, trwającą od marca 2020 roku, firma stara się utrzymywać stabilną sytuację ekonomiczną i zamierza stale inwestować w działania w ramach eliminacji niskiej emisji CO₂ poprzez modernizację źródeł ciepła. Dlatego też po ponad rocznych negocjacjach podpisana został w dniu 6 grudnia 2021 roku umowa przez Prezesa NEC – Nysa Sp. z o.o. Artura Pawlaka z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę „KOTŁOWNI Z KOTŁEM PAROWYM OPALANYM PALIWEM ALTERNATYWNYM”. O szczegółach budowy i etapach jej realizacji, bedziemy informować na bieżąco.

Czytany 1916 razy