Informacje o firmie

Ochrona środowiska


2022

Struktura paliw pierwotnych zużytych do wytwarzania energii cieplnej sprzedanej z instalacji spalania paliw Nyskiej Energetyki Cielnej – Nysa

w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a za rok 2022

 

Rodzaj paliwa

Ilość zużytego paliwa na produkcję sprzedanego ciepła

Wartość  opałowa

 Zawartość     popiołu

Zawartość  siarki

Węgiel kamienny

                                   16 881,27 Mg

    21573 kJ/kg

           13,07%

       0,71%

Gaz ziemny wysokometanowy

                                    2 500 079 m3

    36 560 kJ/m3

               -

            -

Olej opałowy lekki EKOTERM

                                           0 m3

     

 

 

Wpływ na środowisko wytwarzanego ciepła sprzedanego w 2022 roku

 

Rodzaj zanieczyszczenia powietrza

Ładunek

[Mg]

Dwutlenek siarki

184,316

Dwutlenek azotu

59,549

Tlenek węgla

12,464

Benzo(α)piren

0,007

Dwutlenek węgla

38322,577

Pył

1,461

 

 

Wskaźniki emisji CO2 oraz wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej WPc dla sieci ciepłowniczej[1] NEC-Nysa Sp. z o.o. za rok 2022

 

Wskaźnik emisji CO2 odniesiony do

Wartość

[Mg/TJ]

energii chemicznej w paliwie

84,119

produkcji ciepła na sieć ciepłowniczą

96,136

sprzedaży ciepła z sieci ciepłowniczej odbiorcom końcowym

111,910

 

 

                                                    Wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej WPc dla sieci ciepłowniczej

 

 

   1,463

 

[1] Wielkość wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej wPc dla sieci ciepłowniczej została wyznaczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2017.1912)


 

  2021

Struktura paliw pierwotnych zużytych do wytwarzania energii cieplnej sprzedanej z instalacji spalania paliw Nyskiej Energetyki Cielnej – Nysa

w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a za rok 2021

 

Rodzaj paliwa

Ilość zużytego paliwa na produkcję sprzedanego ciepła

Wartość opałowa

Zawartość popiołu

Zawartość siarki

Węgiel kamienny

20 506,8 Mg

22 844 kJ/kg

12,06%

0,68%

Gaz ziemny wysokometanowy

1 289 049 m3

36 540 kJ/m3

-

-

Olej opałowy lekki EKOTERM

0 m3

     
         
         
         
         

Wpływ na środowisko wytwarzanego ciepła sprzedanego w 2021 roku

 

Rodzaj zanieczyszczenia powietrza

Ładunek

[Mg]

Dwutlenek siarki

134,545

Dwutlenek azotu

58,365

Tlenek węgla

11,742

Benzo(α)piren

0,008

Dwutlenek węgla

45 329,216

Pył

2,812

 

 

Wskaźniki emisji CO2 oraz wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej WPc dla sieci ciepłowniczej[1] NEC-Nysa Sp. z o.o. za rok 2021

 

Wskaźnik emisji COodniesiony do

Wartość

[Mg/TJ]

energii chemicznej w paliwie

87,92

produkcji ciepła na sieć ciepłowniczą

103,953

sprzedaży ciepła z sieci ciepłowniczej odbiorcom końcowym

123,244

   
   
   
 

Wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej WPc dla sieci ciepłowniczej

1,523

[1] Wielkość wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej wPc dla sieci ciepłowniczej została wyznaczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2017.1912)


 

2020

Struktura paliw pierwotnych zużytych do wytwarzania energii cieplnej sprzedanej z instalacji spalania paliw Nyskiej Energetyki Cielnej – Nysa

w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a za rok 2020

Rodzaj paliwa

Ilość zużytego paliwa na produkcję sprzedanego ciepła

Wartość opałowa

Zawartość popiołu

Zawartość siarki

Węgiel kamienny

17 545,9 Mg

23 285 kJ/kg

11,20%

0,58%

Gaz ziemny wysokometanowy

1 576 895 m3

36 540 kJ/m3

-

-

Olej opałowy lekki EKOTERM

0 m3

 

 

 

 

Wpływ na środowisko wytwarzanego ciepła sprzedanego w 2020 roku

Rodzaj zanieczyszczenia powietrza

Ładunek

[Mg]

Dwutlenek siarki

116,138

Dwutlenek azotu

58,56

Tlenek węgla

18,825

Benzo(α)piren

0,007

Dwutlenek węgla

40 114,86

Pył

2,236

 

Wskaźniki emisji CO2 oraz wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej WPc dla sieci ciepłowniczej[1] NEC-Nysa Sp. z o.o. za rok 2020

Wskaźnik emisji COodniesiony do

Wartość

[Mg/TJ]

energii chemicznej w paliwie

86,051

produkcji ciepła na sieć ciepłowniczą

105,391

sprzedaży ciepła z sieci ciepłowniczej odbiorcom końcowym

121,932

 

Wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej WPc dla sieci ciepłowniczej

1,487

 

 [1] Wielkość wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej wPc dla sieci ciepłowniczej została wyznaczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2017.1912)

 

 

2019

Struktura paliw pierwotnych zużytych do wytwarzania energii cieplnej sprzedanej z instalacji spalania paliw Nyskiej Energetyki Cielnej – Nysa w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a za rok 2019 

Rodzaj paliwa

Ilość zużytego paliwa na produkcję sprzedanego ciepła

Wartość opałowa

Zawartość popiołu

Zawartość siarki

Węgiel kamienny

18 470,57 Mg

23 240 kJ/kg

12,89%

0,65%

Gaz ziemny wysokometanowy

1 282 807 m3

36 620 kJ/m3

-

-

Olej opałowy lekki EKOTERM

0 m3

 

 

 

 

Wpływ na środowisko wytwarzanego ciepła sprzedanego w 2019 roku 

Rodzaj zanieczyszczenia powietrza

Ładunek

[Mg]

Dwutlenek siarki

131,259

Dwutlenek azotu

43,820

Tlenek węgla

12,683

Benzo(α)piren

0,007

Dwutlenek węgla

40 779,166

Pył

2,908

 

 Wskaźniki emisji CO2 oraz wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej WPc dla sieci ciepłowniczej1 NEC-Nysa Sp. z o.o. za rok 2019 

Wskaźnik emisji COodniesiony do

Wartość

[Mg/TJ]

energii chemicznej w paliwie

85,630

produkcji ciepła na sieć ciepłowniczą

107,650

sprzedaży ciepła z sieci ciepłowniczej odbiorcom końcowym

126,987

 

 

Wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej WPc dla sieci ciepłowniczej

1,584

 

[1] Wielkość wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej wPc dla sieci ciepłowniczej została wyznaczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2017.1912)

 

 

 

 

 

 2018

Struktura paliw pierwotnych zużytych do wytwarzania energii cieplnej sprzedanej z instalacji spalania paliw Nyskiej Energetyki Cielnej – Nysa w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a za rok 2018 

Rodzaj paliwa

Ilość zużytego paliwa na produkcję sprzedanego ciepła

Wartość opałowa

Zawartość popiołu

Zawartość  siarki

Węgiel kamienny

18 470,82 Mg

22 639 kJ/kg

14,62%

0,65%

Gaz ziemny wysokometanowy

1 797 704 m3

36 200 kJ/m3

-

-

Olej opałowy lekki EKOTERM

0 m3

     

 

Wpływ na środowisko wytwarzanego ciepła sprzedanego w 2018 roku 

Rodzaj zanieczyszczenia powietrza

Ładunek [Mg]

Dwutlenek siarki

178,462

Dwutlenek azotu

57,565

Tlenek węgla

27,784

Benzo(α)piren

0,007

Dwutlenek węgla

40 585,015

Pył

6,968

 

Wskaźniki emisji CO2 oraz wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej WPc dla sieci ciepłowniczej[1] NEC-Nysa Sp. z o.o.  za rok 2018

Wskaźnik emisji COodniesiony do

Wartość   [Mg/TJ]

energii chemicznej w paliwie

83,980

produkcji ciepła na sieć ciepłowniczą

102,867

sprzedaży ciepła z sieci ciepłowniczej odbiorcom końcowym

121,630

      

Wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej WPc dla sieci ciepłowniczej

1,503

   

[1] Wielkość wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej wPc dla sieci ciepłowniczej została wyznaczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2017.1912)