Informacje o firmie

Ochrona środowiska


2023

Struktura paliw pierwotnych zużytych do wytwarzania energii cieplnej sprzedanej z instalacji spalania paliw Nyskiej Energetyki Cielnej – Nysa

w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a za rok 2023

 

Rodzaj paliwa

Ilość zużytego paliwa na produkcję sprzedanego ciepła

Wartość  opałowa

 Zawartość     popiołu

Zawartość  siarki

Węgiel kamienny

                                   18 410,61 Mg

    21571 kJ/kg

           13,77%

       0,65%

Gaz ziemny wysokometanowy

                                    1 129 194 m3

    36 650 kJ/m3

               -

            -

Olej opałowy lekki EKOTERM

                                        1,436 m3

      43 000 kJ/m3                 -            -

 

 

Wpływ na środowisko wytwarzanego ciepła sprzedanego w 2023 roku

 

Rodzaj zanieczyszczenia powietrza

Ładunek

[Mg]

Dwutlenek siarki

194,702

Dwutlenek azotu

66,072

Tlenek węgla

21,052

Benzo(α)piren

0,007

Dwutlenek węgla

38 662,435

Pył

1,223

 

 

Wskaźniki emisji CO2 oraz wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej WPc dla sieci ciepłowniczej[1] NEC-Nysa Sp. z o.o. za rok 2023

 

Wskaźnik emisji CO2 odniesiony do

Wartość

[Mg/TJ]

energii chemicznej w paliwie

88,155

produkcji ciepła na sieć ciepłowniczą

102,253

sprzedaży ciepła z sieci ciepłowniczej odbiorcom końcowym

121,476

 

 

                                                    Wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej WPc dla sieci ciepłowniczej

 

 

   1,485

                        

                                     

                                            Procentowe udziały energii z odnawialnych źródeł energii w 2023 roku.

1. Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii,

w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego.                                                                                                                                                         0%

2. Procentowy udział ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego.                                                             0%

3. Procentowy udział ciepła pochodzacego z kogeneracji w łącznej ilosci ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego.                          0,99%

                                    

                                         Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto w 2023 roku

Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.

o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2023 r. poz. 1436, z późn.zm.), wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła

w systemie ciepłowniczym [GJ]                                                                                                                                                                                                                                     378 101,578 GJ

 

 

[1] Wielkość wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej wPc dla sieci ciepłowniczej została wyznaczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2017.1912; t.j. Dz.U.2023 poz.1220)


 

  2022

Struktura paliw pierwotnych zużytych do wytwarzania energii cieplnej sprzedanej z instalacji spalania paliw Nyskiej Energetyki Cielnej – Nysa

w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a za rok 2022

 

Rodzaj paliwa

Ilość zużytego paliwa na produkcję sprzedanego ciepła

Wartość opałowa

Zawartość popiołu

Zawartość siarki

Węgiel kamienny

16 881,27 Mg

21573 kJ/kg

13,07%

0,71%

Gaz ziemny wysokometanowy

2 500 079 m3

36 560 kJ/m3

-

-

Olej opałowy lekki EKOTERM

0 m3

     
         
         
         
         

Wpływ na środowisko wytwarzanego ciepła sprzedanego w 2022 roku

 

Rodzaj zanieczyszczenia powietrza

Ładunek

[Mg]

Dwutlenek siarki

184,316

Dwutlenek azotu

59,549

Tlenek węgla

12,464

Benzo(α)piren

0,007

Dwutlenek węgla

38 322,577

Pył

1,461

 

 

Wskaźniki emisji CO2 oraz wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej WPc dla sieci ciepłowniczej[1] NEC-Nysa Sp. z o.o. za rok 2022

 

Wskaźnik emisji COodniesiony do

Wartość

[Mg/TJ]

energii chemicznej w paliwie

84,119

produkcji ciepła na sieć ciepłowniczą

96,136

sprzedaży ciepła z sieci ciepłowniczej odbiorcom końcowym

111,910

   
   
   
 

Wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej WPc dla sieci ciepłowniczej

1,463

[1] Wielkość wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej wPc dla sieci ciepłowniczej została wyznaczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2017.1912)