Aktualności i informacje

wtorek, 27 wrzesień 2022 10:34

Od 1.X.22r. uprawnieni odbiorcy będą rozliczani według średniej ceny ciepła z rekompensatą!

Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Sp. z o.o. w Nysie informuje, że w oparciu o. ustawę z dnia 15 września 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz wydane na jej mocy przepisy wykonawcze, a w szczególności: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw, od 1 października br. uprawnieni odbiorcy będą rozliczani według średniej ceny ciepła z rekompensatą.

Wzór oświadczeń dla odbiorców ciepła wymienionych w ustawie dostępny jest na stronie internetowej NEC Nysa Sp. z o.o. w Nysie: www.necnysa.eu w zakładce : Strefa klienta - umowy i formularze. Zapraszamy

Czytany 811 razy