Aktualności i informacje

poniedziałek, 31 styczeń 2022 12:25

Zmiana taryfy dla ciepła od 1 lutego 2022 roku

Nyska Energetyka Cieplna Nysa Sp. z o.o. w Nysie informuje, że w oparciu o przepisy dotyczące obrotu energią cieplną tj. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.), oraz wydane na jej mocy przepisy wykonawcze, a w szczególności: Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 07 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło  (Dz. U. z 2021 r.  poz. 716 ze zm.), na podstawie zatwierdzonej decyzją  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki podaną do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki- Ciepło”   Nr 28 (1289)  z dnia 14 stycznia 2022 r.wprowadza – zmianę Taryfy dla ciepła Nr 17/2021, która obowiązywać będzie w rozliczeniach za ciepło dostarczane przez NEC – Nysa Sp. z o.o. w Nysie – począwszy od dnia 1 lutego 2022 r.

            Pełny tekst zmiany Taryfy dla ciepła Nr 17/2021 r., umieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie internetowej NEC Nysa Sp. z o.o. w Nysie: www.necnysa.eu i znajduje się w zakładce "Oferta - Taryfa dla Ciepła". Prosimy o zapoznanie się z jej treścią

 

Czytany 1559 razy