Aktualności i informacje

środa, 15 styczeń 2020 19:53

Wizyta firmy JCOAL z Japonii w NEC - Nysa

Japońskie Centrum Energetyki Węglowej (JCOAL) wspierane przez rząd Japonii – Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI), Organizację Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO) – od stycznia 2019 roku współpracuje w Polsce z Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) i Izbą Gospodarczą Ciepłownictwa Polskiego. W ramach współpracy polsko – japońskiej, przeprowadzono ankietę wśród polskich firm ciepłowniczych w celu pozyskania informacji, gdzie istnieją możliwości wykorzystania japońskich technologii i doświadczeń w eksploatacji do modernizacji urządzeń wytwarzających ciepło w Polsce.

Prace poszukujące rozwiązań w związku z koniecznością redukcji emisji CO₂, ze względu na opublikowaną w styczniu 2019 roku ustawę kogeneracyjną (dodatkowo obowiązuje nowy dokument „ Polityka Energetyczna Polski2040”), spowodowały, że Nasza firma szuka innowacyjnych form wytwarzania energii cieplnej. NEC – Nysa w miesiącu październiku, za sprawą Prezesa Zarządu pana Artura Pawlaka, przystąpił do wyżej wymienionej ankiety.

 

   W dniu 17 grudnia 2019 roku w siedzibie NEC – Nysa odbyło się spotkanie z przedstawicielami JCOAL z Japonii. Japońskie Centrum Energetyki Węglowej reprezentowali panowie: Yasushi Kawamura – Asystent Sekretarza Generalnego Departamentu Współpracy Międzynarodowej oraz Tozo Otani – Menadżer Programowy Departamentu Zamorskiego Biznesu. W imieniu Spółki gości z Japonii przyjął Prezes Zarządu pan Artur Pawlak z udziałem kadry technicznej przedsiębiorstwa. Gościom zaprezentowano NEC – Nysa sp. z o. o. w formie multimedialnej oraz oprowadzono po zakładzie.

Panowie z JCOAL poinformowali Nas, że w wyniku analizy ankiet, zostaliśmy zakwalifikowani do tzw. „ kroku piątego”, gdzie znalazło się 5 firm z Polski. W ramach tego „kroku” goście z Japonii przyjechali z wizytą do Nysy w celu odbycia bezpośrednich rozmów z potencjalnym kandydatem (ten krok nazwano: „face to face hearing to candidate”) , który byłby partnerem w wykorzystaniu japońskich technologii. W najbliższych miesiącach powinna zakończyć się selekcja kandydatów i JCOAL poinformuje Nas o decyzjach. Na podstawie rozmów z panami Kawamura i Otani, liczymy, że decyzje mogą być dla NEC – Nysa optymistyczne...

Czytany 2410 razy