Aktualności i informacje

piątek, 29 styczeń 2021 07:57

 Zamierzenia inwestycyjne i modernizacyjne w 2021 roku.


Jak co roku, NEC – Nysa Spółka z o. o. zaplanowała wiele inwestycji w ramach eliminacji niskiej emisji, modernizację źródeł ciepła i sieci cieplnej. Stale zwiększające się opłaty za emisję CO2 również spowodowały, że wystąpiliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z projektem dużej inwestycji pn. „Budowa kotłowni parowej opalanej paliwem alternatywnym” o mocy 6 MW.
W 2021 roku zamierzamy wykonać nowe podłączenia w ramach eliminacji niskiej emisji w 15-tu obiektach. Największe inwestycje w tej grupie, to podłączenia sieci cieplnej do budynków planowanego osiedla „BELWEDER” przy ul. Mickiewicza 99. W ramach tego przedsięwzięcia, w pierwszej kolejności będą wybudowane węzły centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla budynków „A”, „B” i „C” oraz dla nowego przedszkola.
Planujemy budowę nowej sieci cieplnej dla budynków przy ulicach: Krzywoustego, Prusa, Gdańskiej (szczegółowy wykaz jest na naszej stronie internetowej w zakładce "O Nas" pod pozycją "inwestycje"). Mamy też wnioski o podłączenie do sieci dla budynków – Żłobek przy ul. 11 Listopada, budowla przy ul. Racławickiej, które zostaną wdrożone do realizacji po rozpoczeciu budów przez wnioskodawców. Ważnym i ciekawym zadaniem będzie budowa sieci cieplnej węzłów c.o. i c.w.u. do budynku tzw. „SŁODOWNII” przy ul. Słowiańskiej.
W ramach inwestycji dotyczących węzłów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zamierzamy budowę węzłów przy ulicach: Franciszkańskiej, Prusa. Natomiast przy ul. Podolskiej, ul. Gdańskiej, ul. Kossaka i ul. Korczaka będziemy modernizować i przebudowywać węzły c.o. i c.w.u. Podobna przebudowa będzie również miała miejsce w rejonie budynku Poczta Polska przy ul. Krzywoustego.
Równolegle do zaplanowanych przedsięwzięć, zamierzamy w 2021 roku dokonać rozbudowy własnej sieci wizualizacyjnej węzłów cieplnych, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz modernizację systemu pracy węzłów cieplnych wraz z wymianą regulatorów węzłów.
Wartość zamierzeń inwestycyjnych i modernizacyjnych w 2021 roku opiewać będzie na kwotę blisko 7 mln zł, z czego 2,6 mln zł to będą środki własne NEC – Nysa Sp. z o. o.
Mimo trudnych czasów związanych z pandemią wirusa Covid – 19, trwającą od marca 2020 roku, firma stara się utrzymywać stabilną sytuację ekonomiczną i zamierza stale inwestować w działania w ramach eliminacji niskiej emisji CO2 poprzez modernizację źródeł ciepła. Mamy nadzieję, że uda się zrealizować zadania zaplanowane na 2021 rok!

Czytany 1832 razy