Aktualności i informacje

wtorek, 30 czerwiec 2020 09:13

Inwestycje 2020. Plany i realizacja

Jak co roku planujemy, w ramach podstawowej działalności, budowę podłączeń do sieci cieplnej. Od kliku lat równolegle rozbudowywane są węzły centralnego ogrzewania o moduły ciepłej wody użytkowej. W tym roku planuje się podłączyć do NEC – Nysa budynki przy ulicach: Ligonia 2, Krzywoustego 27, Piłsudskiego 37 – 37a, 49, 51 – 51a, Głowackiego 14.

 

W ramach rozbudowy węzłów centralnego ogrzewania o moduły ciepłej wody użytkowej wykonane zostaną prace między innymi w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Szopena 4.

Do końca sierpnia (przed sezonem grzewczym), zakończona zostanie przebudowa sieci cieplnej na Osiedlu przy ulicach: Ujejskiego i Kościuszki. Przedsięwzięcie to polega na wyłączeniu z eksploatacji grupowego węzła ciepła przy ul. Kościuszki, który dostarczał ciepło jedynie na potrzeby centralnego ogrzewania i budowę nowej sieci tak zwanej „wysokim parametrem”, co pozwoli ogrzewać, jednocześnie wodę użytkową i dostarczać ciepło do mieszkań. Podobna przebudowa została już wykonana przy ul. Wasilewskiego 6.

Natomiast w porozumieniu ze Wspólnotami Mieszkaniowymi zostaną wybudowane węzły cieplne dwufunkcyjne centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz dodatkowo będzie wykonana instalacja dla  ciepłej wody użytkowej.

Jest to długofalowa polityka Naszej Spółki w walce o czyste powietrze i z zagrożeniami wadliwej instalacji gazowej (stare piecyki gazowe), która podgrzewała wodę. W wyżej wymienionych budynkach będą zlikwidowane piecyki gazowe a ciepła woda będzie bezpiecznie dostarczana do lokatorów z NEC – Nysa.

W okresie lipiec – sierpień planowana jest budowa przyłącza sieci cieplnej z wykorzystaniem „wysokich parametrów”, do budynku „Wielkiego Młyna” przy ul. Mostowej 1 oraz do budynków w ramach „Mieszkanie plus” przy ul. Franciszkańskiej.

 

Czytany 2005 razy