Aktualności i informacje

poniedziałek, 22 listopad 2021 08:45

KONFERENCJA „ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA – NYSA 2024”

 

Konferencja pn.: „Zrównoważona energetyka – Nysa 2024” została zorganizowana przez Państwowa Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie w dniu 19.XI.br. Współorganizatorem była Nyska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. oraz Gmina Nysa.

            W październiku 2020 roku nyska Uczelnia podpisała List Intencyjny z NEC – Nysa Sp. z o.o. dotyczący woli współpracy pod katem badawczym i naukowym, w ramach przygotowania i realizacji inwestycji, „Rozbudowa NEC – Nysa Sp. z o.o. o wysoko sprawny blok energetyczny z produkcją energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji opalany paliwem alternatywnym RDF o wydajności 15 000 Mg/rok”.

            Podczas Konferencji Rektor PWSZ w Nysie prof. Przemysław Malinowski przedstawił Uczelnię jako PWSZ zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do strategicznych planów Nysy. Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz przedstawił cele i zamierzenia Miasta na najbliższe lata z uwzględnieniem „zielonego ładu”. Prezes NEC – Nysa Sp. z o.o. Artur Pawlak oraz Arkadiusz Primus (Prezes Zarządu Investeko – projektant inwestycji) przedstawili bardzo szczegółowo proces przygotowania do realizacji inwestycji, jej znaczenie dla poprawy jakości powietrza i ważnego źródła produkcji alternatywnej energii w ramach „ efektywnego systemu ciepłowniczego NEC – Nysa 2030”. Na temat „Ekologicznych rozwiązań dla energetyki cieplnej” mówił Dyrektor Centrum Badawczo – Rozwojowego PWSZ w Nysie dr inż. Jacek Tomasiak.

            W Konferencji udział wzięli i zabrali głos z ważnymi informacjami dotyczącymi polityki państwa w zakresie ekologii i alternatywnych źródeł energii, specjalni goście: Pełnomocnik Prezydenta RP ds. Ochrony Środowiska Paweł Sałek oraz Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski. Poza tym w konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych województwa opolskiego, powiatu nyskiego i gminy Nysa.

            Na zakończenie podpisano Porozumienie pomiędzy: PWSZ w Nysie, Gminą Nysa i NEC – Nysa Sp. z o.o., które dotyczy współpracy w ramach realizacji inwestycji Budowa kotłowni z kotłem parowym opalanym paliwem alternatywnym” . Na powyższe zadanie NEC -Nysa otrzymała dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Programu „Racjonalna gospodarka odpadami. Część 2) Instalacje Gospodarowania Odpadami. Strony ustaliły współpracę w zakresie: transferu wiedzy poprzez wspólną organizację wydarzeń służących wymianie wiedzy i promocji przedsięwzięcia, organizację konferencji naukowych na temat alternatywnego paliwa oraz współpracy w obszarze praktyk studenckich i badań paliwa alternatywnego wykorzystanego w procesie spalania w NEC – Nysa.

Czytany 1387 razy