Informacje o firmie

Historia firmy

Na liście nyskich przedsiębiorstw godne miejsce zajmuje Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Sp. z o.o., poprzednio ZEC Nysa przy WPEC Opole. Przedsiębiorstwo świadczy usługi ciepłownicze dla miasta i Gminy Nysa, poprzez miejski system ciepłowniczy i lokalne kotłownie w placówkach oświatowych, zabezpieczając w mieście Nysa ponad 45% zapotrzebowania na centralne ogrzewanie. 

 

1974

1 stycznia 1974 roku powstaje w Nysie Zakład Energetyki Cieplej w strukturze organizacyjnej WPEC Opole. ZEC NYSA rozpoczął  działalność, posiadając jedno źródło ciepła, kotłownię przejętą od Zakładu Gazowniczego w Nysie z trzema kotłami WLN5 i jednym PLM 1,25 oraz 27 małych kotłowni lokalnych na paliwo węgiel - koks o łącznej wydajności  33,3 MW. W pierwszym okresie działalności przystąpiono do remontu, modernizacji źródeł ciepła oraz sukcesywnej likwidacji kotłowni lokalnych (źródeł niskich emisji spalin) poprzez budowę wymienników ciepła oraz sieci cieplnych łącząc je z kotłownią przy ulicy Niemcewicza. W następnych latach rozszerzono działalność usług ciepłowniczych na terenie sąsiednich miast: Lądek Zdrój (1979-1983), Paczków (1981-1995), Głuchołazy (1978-1998).Przeprowadzono modernizację kotłowni przy ulicy Niemcewicza,  zabudowując w miejsce kotła PLM 1,25, kocioł WR5. 

 

1984 

 W sezonie grzewczym 1984/1985 zostają przekazane do eksploatacji dwa kotły wodne WR-25, na paliwo: węgiel- miał, wyposażone w cyklony-instalacje odpylania spalin. Od tego momentu datuje się przyjęcie nazwy podstawowego źródła ciepła- Ciepłownia Centralna K-423, ulica Jagiellońska 10 a.

 

1989

Równocześnie z modernizacją centralnego źródła ciepła następuje dynamiczny rozwój sieci cieplnych wysokoparametrowych zasilające odległe dzielnice Nysy: osiedle Rodziewiczówny, Podzamcze, Słowiańska.
Po 1989 r., po wprowadzeniu w Polsce gospodarki rynkowej, następuje wzrost konkurencji we wszystkich dziedzinach gospodarki, także w energetyce cieplnej - zapowiedź nowych przepisów, "Prawo Energetyczne" wymuszają na przedsiębiorstwie konieczność obniżenia kosztów wytwarzania i przesyłu ciepła - zmniejszenie strat ciepła oraz podjęcie działań w kierunku ekologii ( ciepłownia znajduje się w centrum miasta).

Jedna z pierwszych decyzji, będących elementem zamierzeń modernizacyjnych jest likwidacja wyeksploatowanych kotłów o niskiej sprawności WR-5, i zabudowa w to miejsce kotłów gazowych o mocy 5,8 MW.      

W celu poprawy efektywności wytwarzania ciepła  przeprowadzono  automatyzację sterowania  kotłów - WR-25 , automatyzację wodnych obiegów hydraulicznych oraz budowę systemu nadrzędnego sterowania procesami technologicznymi ciepłowni.

W obszarze przesyłu ciepła rozpoczęto  wymianę  tradycyjnej sieci ciepłowniczej kanałowej na  sieci z rur preizolowanych oraz zastąpiono stare węzły hydroelewatorowe zautomatyzowanymi węzłami wymiennikowymi oraz ze zmieszaniem pompowym.

 

1997

W lipcu 1997 r. w wyniku długotrwałych opadów deszczowych i  powodzi znacznemu zniszczeniu uległa infrastruktura techniczna zakładu w źródle ciepła, w węzłach cieplnych  oraz podziemna sieć  cieplna w kanałach ciepłowniczych. Odtwarzanie zniszczonego majątku ponoszone koszty miały niewątpliwie wpływ na dynamikę modernizacji i rozwoju zakładu  w następnych latach . 

 

1998

30 czerwca 1998 r. zarządzeniem Wojewody Opolskiego nr 27/98  dokonano podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Opolu, w celu komunalizacji. 
Na tej podstawie uchwałą nr 340/98 z dnia 9 kwietnia 1998 r. Zarząd Miasta i Gminy - Nysa, powołał z dniem 1 maja 1998 r. jednoosobową Spółkę Gminy Nysa, pod nazwą:
"Nyska Energetyka Cieplna - Nysa".
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z Zarządem w osobach:

Czesław Foks - Prezes Zarządu
Teresa Juraszek -  V-ce prezes d/s ekonom-finansowych 
Krzysztof Leśniewski - V-ce prezes d/s technicznych

Pierwsze miesiące  działalności Spółki  to okres  poświęcony na  odtworzenia zniszczonego majątku przez powódź. Wszystkie zamierzenia inwestycyjno-modernizacyjne musiały być przełożone na lata następne.

 

2001

Od  2001 r. Zarząd w Spółce sprawuje jednoosobowo Prezes – Dyrektor Naczelny: Czesław Foks

 

2018

Od  17.12.2018  r. Zarząd w Spółce sprawuje jednoosobowo Prezes – Dyrektor Naczelny: Czesław Biłobran

 

2019

Od  10.10.2019  r. Zarząd w Spółce sprawuje jednoosobowo Prezes – Dyrektor Naczelny: Artur Pawlak