Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności i informacje o plikach cookies.

 

Nyska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. z siedzibą w Nysie z odpowiedzialnością i poszanowaniem dla prywatności administruje danymi osobowymi Odbiorców ciepła i kontrahentów oraz użytkowników strony internetowej spółki.

 

Polityka, instrukcje i procedury ochrony danych osobowych w NEC Nysa Spółka z o.o. zostały opracowane w sposób zgodny z wymogami RODO oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Typy gromadzonych informacji

 

Dane na temat Odbiorców ciepła i kontrahentów są gromadzone i przetwarzane w Spółce przede wszystkim w trakcie zakupu lub sprzedaży wyrobów lub usług.

 

Dane osobowe mogą obejmować:

 

 • imię i nazwisko;
 • nazwę użytkownika;
 • adres zamieszkania lub miejsca pracy, adres e-mail i/lub numer telefonu;
 • stanowisko;
 • dane płatności i dostawy, w tym adres fakturowania i dostawy;
 • wszelkie inne udzielane nam informacje.

Sposób wykorzystania informacji

 

Wymienione powyżej dane osobowe są przetwarzane w Spółce w następujących celach:

 

 • zawarcie i realizacja umowy, np. w przypadku nabycia naszych wyrobów lub usług oraz zlecenia przez Spółkę dostaw wyrobów lub wykonania usług – bez uzyskania i przetwarzania danych osobowych, zawarcie i realizacja umowy nie byłyby możliwe;
 • zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
 • zgodność z uzasadnionymi interesami lub działanie w ochronie uzasadnionych interesów gospodarczych i uprawnień, m.in. użycie w związku z roszczeniami prawnymi, wymaganiami zgodności, w celach regulacyjnych i dochodzeniowych (włącznie z ujawnieniem danych w związku z postępowaniem sądowym);
 • w odpowiedzi na wszelkie uwagi lub skargi, w sposób zgodny z naszymi uzasadnionymi interesami (włącznie z dochodzeniem w sprawie skarg zgłoszonych przez użytkownika lub inne podmioty dotyczących naszych produktów lub usług);
 • udzielone nam informacje mogą służyć do personalizowania naszej korespondencji do Odbiorcy ciepła, kierowania dedykowanych wyrobów i świadczonych usług, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami;
 • obiekty naszej Spółki są monitorowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zgodnie z uzasadnionymi interesami zarówno Odbiorców ciepła, naszych kontrahentów, jak i naszej Spółki. 

Komu i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe 

 

Możemy również udostępnić dane osobowe:

 

 • organom władz administracyjnych i/lub funkcjonariuszom organów ścigania, jeżeli będą wymagane – na podstawie nakazu lub w celu ochrony prawnej naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób fizycznych, zgodnie z obowiązującym prawem;
 • osobom kontrolującym Spółkę lub doradzającym jej, np. audytorom zewnętrznym, biegłym księgowym, radcom prawnym;
 • usługodawcom zewnętrznym, np. dostawcy  specjalistycznego oprogramowania używanego przez Spółkę – zgodnie z określonymi celami, wymaganiami i zachowaniem pełnego bezpieczeństwa danych przetwarzanych w imieniu NEC - Nysa; 

Okres przechowywania danych osobowych

 

Okres przetwarzania danych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Spółkę – zgodnie z tymi przepisami – metod lub modeli postępowania, a także zgód i innych oświadczeń. Każdorazowo osoba, której dane dotyczą jest informowana o czasie ich przechowywania (np. poprzez stosowne zapisy w umowach, na wnioskach, innej dokumentacji). Archiwizacja odbywa się zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.

 

Dane uzyskane za wyraźną zgodą osoby, której dotyczą, są użytkowane przez Spółkę przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku do czasu odwołania zgody. 

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Każda osoba, której danymi administruje Spółka, może skorzystać z prawa dostępu do danych, uzupełnienia, usunięcia ich lub ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma także prawo:  

 

 • do uzyskania kopii danych przechowywanych na jej temat, zgodnie z rozporządzeniem;
 • poprawienia lub uzupełnienia informacji, jeżeli dane są nieścisłe lub niepełne;
 • wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie;
 • ograniczenia przetwarzania danych – w razie skarg dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych – do momentu rozstrzygnięcia skargi;
 • usunięcia swoich danych osobowych (m.in. przez wycofanie zgody na ich przetwarzanie; jeżeli przetwarzanie nie jest już konieczne; jeżeli brak uzasadnionego prawnie powodu do dalszego wykorzystywania danych; jeżeli dane osobowe nie były przetwarzane i chronione zgodnie ze zobowiązaniami Spółki;
 • do przenoszenia danych poprzez otrzymanie ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.  

Pliki „cookies”

 

Ze względu na czas przez jaki pliki "cookies" są umieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika stosujemy zarówno pliki "sesyjne" (session cookies) umieszczone tymczasowo na czas sesji (na czas korzystania z przeglądarki) i które są usuwane po wylogowaniu się, opuszczeniu strony lub zamknięciu przeglądarki oraz pliki "stałe" (persistent cookies), które nie są kasowane i pozostają w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies", bez okresu ważności lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

Stosujemy pliki "cookies", które są niezbędne do prawidłowego działania wszystkich funkcji naszych serwisów internetowych i nie służą do śledzenia użytkownika, a także wykorzystujemy pliki „cookies” do śledzenia zachowań Użytkowników, jednak bez zbierania informacji pozwalających na zidentyfikowanie danych osobowych konkretnego Użytkownika - dane zbierane są anonimowo.

 

Przeglądarki stron internetowych przeważnie domyślnie pozwalają na przechowywanie plików „cookies" w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie ustawień przeglądarki, które umożliwiają zapisywanie plików „cookies" po wyświetleniu się informacji na temat plików „cookies" używanych na stronie internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na stosowanie plików „cookies" w tejże stronie internetowej.

 

Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmiany w ustawieniach swojej przeglądarki tak, aby uniemożliwić zamieszczenia plików „cookies" na jego urządzeniu oraz usunąć zapisane już pliki „cookies".

 

Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików „cookies". Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać wybierając i klikając w nazwę przeglądarki/systemu z listy poniżej.