Aktualności i informacje

wtorek, 16 marzec 2021 09:56

Rozmowy o nowej technologii z CAT Malmö ze Szwecji!

W ostatnich dniach w NEC - Nysa Sp. z o. o. odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu pana Artura Pawlaka z właścicielem/menadżerem firmy CLEAN AIR TECHNOLOGIES panem Björn Lüning z Malmö ze Szwecji, który opracował nową technologię z wykorzystaniem ORC. Współorganizatorem wizyty była PWSZ w Nysie, którą reprezentowali prof. Jerzy Duda oraz dr.inż. Jacek Tomasik. Jako przedstawiciele szwedzkiej firmy na Polskę, dodatkowo w spotkaniu wzięli udział: Prezes Zarządu SEEN TECHNOLOGIE Sp. z o. o. z Warszawy - Dariusz Jasak oraz Dyrektor Działu Sprzedaży - Krzysztof Pacierpnik. Natomiast naszą firmę, obok Prezesa Zarządu, reprezentowali: Kierownik Działu Produkcji Waldemar Hasiak i Pełnomocnik Zarządu ds. inwestycji strategicznych Mirosław Aranowicz.

W trakcie spotkania, pan Björn Lüning oraz w jego imieniu pan Krzysztof Pacierpnik zaprezentowali opracowany przez CAT z Malmö, prototyp nowatorskiego modelu odzyskiwania i ponownego wykorzystania ciepła odpadowego - ORC. ORCOrganiczny cykl Rankine'a (ang. " Organic Rankine cycle") - to nowa technologia, którą stosuje się zazwyczaj do pośredniej wymiany ciepła na płyn organiczny przy użyciu płynu przekazującego ciepło. Inaczej mówiąc, jest to rozwiązanie przemieniające stan ciekły na gazowy w niższych temperaturach niż temperatura wrzenia wody. Dzięki tej technologii, pozyskujemy ciepło z ciepła odpadowego bądź z biomasy. Wtedy takie przekształcenie ciepła może być wykorzystane do pracy użytecznej, a ta z kolei do produkcji energii elektrycznej. Dodatkowej prezentacji od strony naukowo-badawczej przedstawił prof. Jerzy Duda oraz poinformował  o wsparciu potencjalnej współpracy NEC - Nysa z CAT ze Szwecji, w zakresie badań laboratoryjnych, kadry naukowej i studentów z wydziału technicznego PWSZ Nysa (kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji). 

W trakcie wizyty goście obejrzeli urządzenia do produkcji ciepła na terenie zakładu. Na zakończenie spotkania Prezes NEC - Nysa Sp. z o. o. wyraził gotowość wspólpracy w zakresie omawianych spraw i kontynuację rozmów. 

Czytany 1873 razy