Taryfy dla ciepła

 

 

  • Przeciętne zużycie energii cieplnej przez odbiorców dla danej grupy taryfowej w roku 2021

  • Załącznik do taryfy dla ciepła 2021

  • Taryfa dla ciepła 2021

  • Przeciętne zużycie energii cieplnej przez odbiorców dla danej grupy taryfowej w roku 2020

  • Załącznik do taryfy dla ciepła 2020

  • Taryfa dla ciepła 2020

  • Taryfa dla ciepła 2016

  • Taryfa dla ciepła 2017

  • Załącznik do taryfy dla ciepła 2019 - opłaty dodatkowe

  • Taryfa dla ciepła 2019