Aktualności i informacje

wtorek, 14 marzec 2023 13:20

Nieodpłatny odbiór żużla w NEC - NYSA

Nyska Energetyka Cieplna – Nysa Sp. z o.o. zaprasza osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcami, do nieodpłatnego odbioru żużla ( kod odpadu 100180 - mieszanka popiołowo-żużlowa), który można wykorzystać do utwardzania powierzchni, dróg, placów, fundamentów. Żużel można odebrać własnym transportem w siedzibie Spółki, po wcześniejszym ustaleniu zasad i wypełnieniu oświadczenia. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 77 4017100, 77 4017122, 77 4017130.

NEC - Nysa Sp. z o. o. zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93), może przekazywać odpad o kodzie 100180 osobom fizycznym do utwardzenia powierzchni, utwardzenia dróg, placów w sposób uniemożliwiający pylenie oraz do budowy fundamentów, z zachowaniem odrębnych przepisów, w szczególności przepisów Prawa Wodnego i Prawa budowlanego.

Czytany 583 razy