Aktualności i informacje

czwartek, 05 sierpień 2021 08:12

Nowe podłączenia do bloków Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. KEN 35.

W miesiącu lipcu br. zostały podpisane nowe, ponad planowe umowy między Spółdzielnią Mieszkaniową a NEC – Nysa dotyczące rozbudowy węzłów cieplnych o moduły c.w.u. (ciepłej wody użytkowej). Realizacja powyższych umów dotyczy sześciu dużych budynków zlokalizowanych przy następujących ulicach:

- Kossaka 1-7, Kossaka 17-33, Korczaka 4-8, Kusocińskiego 4-8, Kusocińskiego 10-18, Kusocińskiego 8A-8B.

NEC – Nysa ma wykonać dokumentację projektową i rozbudować węzły cieplne o moduł c.w.u. Natomiast Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie miała za zadanie wykonać instalację wewnętrzną dla dostarczenia ciepłej wody użytkowej. Termin wykonania rozbudowy został wyznaczony do końca września bieżącego roku. SM ze swojej strony, przebudowę instalacji wewnętrznej ma zakończyć do końca grudnia 2021 roku, tak aby od 1 stycznia 2022 roku w wymienionych blokach, obok centralnego ogrzewania, mogła być podgrzewana przez nas ciepła woda użytkowa!

Czytany 1198 razy