Plan zamierzeń inwestycyjno-modernizacyjnych w 2020 roku

 

Eliminacja niskiej emisji, wykonanie nowych podłączeń

Budowa przyłącza s. c. w/p 2 x DN 50/32 L = 64,0 mb do budynku mieszkalnego przy ul. Mariacka 17 w Nysie

Budowa s. c.  w/p 2x DN80/65/50/32,  L = 123,0 mb do budynków przy ul. Krzywoustego 27 oraz ul. Ligonia 2

Budowa przyłącza s. c.  w/p 2 x DN 40 ,  L = 38 mb do budynku hotelu "PIAST" ul. Krzywoustego 14 w Nysie

Budowa przyłącza s. c.  w/p  2 x DN 50 , L= 120,0 mb  do budynku WIELKIEGO MŁYNA ul. Mostowa 1 w Nysie

Budowa przyłącza s. c. w/p 2 x DN 32 , L= 5,0 mb od budynku ul. Głowackiego 14  w Nysie

Przebudowa sieci cieplnej  2 x DN 125 , L= 311 mb do budynków przy ul. Franciszkańskiej (Program Mieszkanie+)

Przebudowa sieci cieplnej n/p 2 x DN 50/40 L = 30,0 mb ul. Krzywoustego 6,8,10 i ul. Krzywoustego 12

Budowa przyłącza s. c. w/p 2 x DN 50 L = 171,0 mb do budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 37,37

Budowa przyłącza s. c. w/p 2 x DN 50 L = 64,0 mb do budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 49,51,51a

Budowa przyłącza s. c. w/p 2 x DN 40 ,  L = 120 mb  do budynku kąpieliska miejskiego ul. Ujejskiego

Budowa węzła c. o. i c. w. u. ul .Krzywoustego 27w Nysie     Qco=80 kW , Q cwu = 70 kW

Budowa węzła c.o. ul .Ligonia 2    Qco=60 kW,  Q cwu = 50 kW

Budowa węzła c. o. i c. w. u. ul .Piłsudskiego 37,37a   Qco=80 kW,   Qcwu =70 k

Budowa węzła c. o. i c. w. u. ul .Piłsudskiego 49, 51, 51a     Qco=80 kW, Qcwu =70 kW

Budowa węzła c. o. ul. Ujejskiego 8, 8a   Qco= 80 kW

Budowa węzła c. o. Liceum Ekonomiczne ul. Sikorskiego    Qco=80 kW

Budowa węzła c. o.  ul .Ujejskiego      Qco=80 kW

Budowa węzła c. o. i c. w. u. ul .Głowackiego 14   Qco=70 kW,  Qcwu = 50 kW

Budowa węzła c. o. . ul .Kościuszki 9 Niepubliczna  Szkoła  Podstawowa  Q co= 200 kW,

Budowa węzła c. o.   pl.   Kilińskiego 2   Q co= 200 kW,

 

Modernizacja sieci cieplnej, węzłów cieplnych

Przebudowa sieci cieplnej  2 x DN 100 , L= 40 mb ul. Wasylewskiego - J-6

Przebudowa sieci cieplnej 2 x DN125/100/80/65/50/32,  L=153/42/28/38 =261 mb  : osiedle przy ul. Ujejskiego

Rozbudowa węzłów cieplnych  o moduł c.w.u. szt. 3

 

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii cieplnej i inne

Rozbudowa własnej sieci wizualizacji węzłów cieplnych (ułożenie nowych odcinków sieci)

Modernizacja systemu wizualizacji pracy węzłów cieplnych wraz z wymianą regulatorów węzłów.