PLAN  ZAMIERZEŃ  INWESTYCYJNO - MODERNIZACYJNYCH  W 2021 ROKU      

    

Eliminacja niskiej emisji, wykonanie nowych podłączeń:

Budowa sieci cieplnej  2 x DN 32,  L = 15 mb do budynku ul. Krzywoustego 6,8,10

Budowa sieci cieplnej  2 x DN 32,  L = 10 mb do budynku ul. Krzywoustego 12

Budowa sieci cieplnej  2 x DN 50/40/32,  L = 140 mb do budynków ul. B. Prusa A i B

Budowa sieci cieplnej  2 x DN 80,  L = 900 mb do budynków przy ul. Mickiewicza 99

Budowa sieci cieplnej  2 x DN 50,  L = 95 mb do SŁODOWNI ul. Słowiańska

Budowa sieci cieplnej  2 x DN 32,  L = 17 mb do budynku ul. Racławicka 2,4

Budowa sieci cieplnej  2 x DN 50/32,  L = 110 mb do budynków przy ul. Gdańskiej

Budowa przyłącza sieci cieplnej  2 x DN 40,  L = 20 mb do Żłobka przy ul. 11-go Listopada

Budowa przyłącza sieci cieplnej  2 x DN 40,  L = 37 mb do budynku BRICO MARCHE ul. Racławicka

Budowa węzła c.o. i c.w.u. ul. Franciszkańska w Nysie  Qco=50 kW , Qcwu=50 kW

Budowa węzła c.o. i c.w.u. ul .Prusa Budynek "A"  Qco=80 kW, Qcwu = 70 kW

Budowa węzła c.o. i c.w.u. ul .Prusa Budynek "B"  Qco=80 kW, Qcwu = 70 kW

Budowa węzła c.o. ul. Krzywoustego 12  Qco=50 kW

Budowa węzła c.o. i c.w.u. ul .Mickiewicza 99- Budynek "A"   Qco=60 kW, Qcwu = 50 kW

Budowa węzła c.o. i c.w.u. ul .Mickiewicza 99- Budynek "B"   Qco=60 kW, Qcwu = 50 kW

 

Modernizacja źródeł ciepła

Budowa kotłowni z kotłem parowym opalanym paliwem alternatywnym.

 

Modernizacja sieci cieplnej, węzłów cieplnych

Przebudowa sieci cieplnej  2 x DN 50,  L = 70 mb do budynków ul. Podolska , Gdańska

Przebudowa sieci cieplnej 2xDN 150/50 L = 66 mb w rejonie ul. Krzywoustego – Poczta

Modernizacja  węzła c.o. i c.w.u. ul .Kossaka 9-15  Qco=220 kW, Qcwu = 145 kW

Modernizacja  węzła c.o. i c.w.u. ul .Korczaka 2-8  Qco=220 kW, Qcwu = 145 kW

 

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii  cieplnej, elektrycznej  i inne

Rozbudowa własnej sieci wizualizacji węzłów cieplnych (ułożenie nowych odcinków sieci).

Wymiana oświetlenia na energooszczędne.

Modernizacja systemu wizualizacji pracy węzłów cieplnych wraz z wymianą regulatorów węzłów.