Informacje o firmie

PLAN  ZAMIERZEŃ  INWESTYCYJNO - MODERNIZACYJNYCH  NA 2022 ROK    

    

Eliminacja niskiej emisji, wykonanie nowych podłączeń:

Budowa sieci cieplnej  2 x DN 32,  L = 25 mb do budynku ul. Krzywoustego 6,8,10

Budowa sieci cieplnej  2 x DN 32,  L = 10 mb do budynku ul. Krzywoustego 12

Budowa sieci cieplnej  2 x DN 40,  L = 90 mb do Przychodni zdrowia „VITA” ul. Piłsudskiego

Budowa sieci cieplnej  wraz z przyłączeniem do budynków mieszkalnych i usługowych na osiedlu mieszkaniowym „BELWEDER PARK” I ETAP zakres DN – 25, łączna długość L=1074 mb

Budowa przyłączy sieci cieplnych do budynków mieszkalnych na osiedlu mieszkaniowym „BELWEDER PARK” II ETAP zakres DN – 50 -DN32, łączna długość L=192,0 mb

Budowa przyłączy sieci cieplnych do budynków mieszkalnych i usługowych na osiedlu mieszkaniowym „BELWEDER PARK” III ETAP zakres DN 32 –DN25, łączna długość L=73,0 mb

Budowa sieci cieplnej  2 x DN 50,  L = 230 mb do SŁODOWNI ul. Słowiańska

Budowa sieci cieplnej  2 x DN 50/40,  L = 85mb do budynków przy ul. K. Jadwigi 26-30 i K. Jadwigi 32-36

Budowa węzła c.o. i c.w.u. Nysa Południe Qco=220 kW , Qcwu=145 kW

Budowa węzła c.o. i c.w.u. ul .Mickiewicza 99- Budynek "A"   Qco=104 kW, Qcwu = 50 kW

Budowa węzła c.o. i c.w.u. ul .Mickiewicza 99- Budynek "B"   Qco=104 kW, Qcwu = 50 kW

Budowa węzła c.o. i c.w.u. ul .Mickiewicza 99- Budynek "C"   Qco=104 kW, Qcwu = 50 kW

Budowa węzła c.o. i c.w.u. ul .Mickiewicza 99- Budynek "D"   Qco=104 kW, Qcwu = 50 kW

Modernizacja źródeł ciepła

Budowa kotłowni z kotłem parowym opalanym paliwem alternatywnym

 Modernizacja sieci cieplnej, węzłów cieplnych

Przebudowa sieci cieplnej 2xDN 150/50 L = 66 mb w rejonie ul. Krzywoustego – Poczta

 Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii  cieplnej, elektrycznej  i inne

Rozbudowa własnej sieci wizualizacji węzłów cieplnych (ułożenie nowych odcinków sieci)

Modernizacja systemu wizualizacji pracy węzłów cieplnych wraz z wymianą regulatorów węzłów