Aktualności i informacje

wtorek, 15 grudzień 2020 08:48

Inwestycje zrealizowane w 2020 roku!

NEC – Nysa Spółka z o. o. w 2020 roku zaplanowała 25 zadań inwestycyjno-modernizacyjnych. Do 15 grudnia zrealizowaliśmy 17 przedsięwzięć. Pozostałe 8 zadań zostało przeniesione do planów inwestycyjnych na 2021 rok, które powinny zostać wykonane w I połowie roku. W ramach rozbudowy węzła centralnego ogrzewania o moduł ciepłej wody zmodernizowane zostały zadania w budynku przy ul. Głowackiego 14 oraz w  szkole ponadpodstawowej - Zespół Szkół Technicznych przy ul. Szopena 4.

Kolejnym krokiem była przebudowa sieci cieplnej na Osiedlu przy ulicach: Ujejskiego i Kościuszki. Przedsięwzięcie to polegało na wyłączeniu z eksploatacji grupowego węzła ciepła przy ul. Kościuszki, który dostarczał ciepło jedynie na potrzeby centralnego ogrzewania. Zbudowana została nowa sieć, tak zwana „wysokim parametrem”, co pozwoli teraz ogrzewać, jednocześnie wodę użytkową i dostarczać ciepło do mieszkań. Podobna przebudowa została już wykonana przy ul. Wasylewskiego 6.

Do połowy września zbudowane zostało przyłącze sieci cieplnej z wykorzystaniem „wysokich parametrów”, do budynku „Wielkiego Młyna” przy ul. Mostowej 1. Było to jedno z większych przedsięwzięć naszej firmy. Nowy obiekt, o ciekawej architekturze i różnorodnym przeznaczeniu, będzie kompleksowo zabezpieczony w ciepło i ciepłą wodę użytkową.

Z końcem września Galeria „Dekada”  została podłączona do miejskiej sieci cieplnej. Zadanie to było realizowane w ramach dwustronnej umowy jako strategiczna inwestycja w Centrum miasta.

W tym samym czasie zrealizowaliśmy nową inwestycję, poprzez budowę sieci cieplnej do budynków mieszkalnych w ramach programu „Mieszkanie plus” przy ul. Franciszkańskiej i Łokietka. Ważnymi inwestycjami, z punktu widzenia strategii Spółki, są te, które wykonujemy w ramach eliminacji niskiej emisji. W ramach planowanych zadań, zakończone zostały przyłącza i budowa węzłów c. o. i c. w. u. do budynków przy ulicach: Głowackiego 14, Mariacka 17, 20, Osiedle przy Ujejskiego, Sikorskiego (Zespól Szkół Ekonomicznych), Kościuszki 9 (Niepubliczna Szkoła Podstawowa), Kilińskiego 2.  W ostatnich miesiącach 2020 roku zakończyliśmy budowy węzłów c. o. i c. w. u.  przy ulicach: Piłsudskiego 37, 37a, 49, 51, 51a, Krzywoustego 27 i Ligonia2.

 Wartość inwestycji i modernizacji przeprowadzonych przez NEC – Nysa Sp. z o. o. zamknęła się kwotą: 1.559.000,00 zł, co stanowiło 75% zaplanowanych wydatków inwestycyjnych na 2020 rok.

 

 

 

Czytany 2337 razy