Informacje o firmie

Władze spółki


Artur Pawlak
Prezes Zarządu

Waldemar Hasiak

Dyrektor d/s technicznych

 


Rada Nadzorcza


Aleksandra  Markiewicz
Przewodniczący

Małgorzata Kałuża-Swoboda

Członek

Marek Kawa
 Członek

Janusz Horodyski

Z-ca przewodniczącego

Wojciech  Pietrzak

Sekretarz