Informacje o firmie

Władze spółki


Artur Pawlak
Prezes Zarządu

 


Rada Nadzorcza


Aleksandra Maria Markiewicz
- Przewodniczący Rady Nadzorczej - Przedstawiciel Gminy Nysa

Janusz Horodyski
- Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Przedstawiciel pracowników NEC - Nysa Sp. z o.o.

Andrzej Gibas
- Sekretarz Rady Nadzorczej - Przedstawiciel pracowników NEC - Nysa Sp. z o.o.

 

Małgorzata Kałuża-Swoboda
- Członek Rady Nadzorczej - Przedstawiciel Gminy Nysa

 

Marek Kawa
- Członek Rady Nadzorczej - Przedstawiciel Gminy Nysa