Taryfy dla ciepła

 

 

 • Ceny i stawki opłat za ciepło z rekompensatą od 01.07.2024 r. do 31.12.2024r. -Taryfa 19/23

 • Ceny i stawki opłat za ciepło z rekompensatą -Taryfa 19/2023

 • Przeciętne zużycie energii cieplnej przez odbiorców dla danej grupy taryfowej w roku 2023

 • Taryfa dla ciepła Nr 19/2023

 • Wykaz cen i stawek opłat stosowanych od 01.03.2023r.

 • Wykaz cen i stawek opłat stosowanych od 01.10.2022r.

 • Przeciętne zużycie energii cieplnej przez odbiorców dla danej grupy taryfowej w roku 2022

 • Taryfa dla ciepła 2022

 • II zmiana taryfy dla ciepła 2021

 • I zmiana taryfy dla ciepła 2021

 • Przeciętne zużycie energii cieplnej przez odbiorców dla danej grupy taryfowej w roku 2021

 • Załącznik do taryfy dla ciepła 2021

 • Taryfa dla ciepła 2021

 • Przeciętne zużycie energii cieplnej przez odbiorców dla danej grupy taryfowej w roku 2020

 • Załącznik do taryfy dla ciepła 2020

 • Załącznik do taryfy dla ciepła 2020 - opłaty dodatkowe

 • Taryfa dla ciepła 2020