Aktualności i informacje

piątek, 07 październik 2022 07:57

Ceny ciepła z rekompensatą!

    W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. "O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw", informujemy Państwa , że w okresie od 01 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. NEC Nysa wprowadza do stosowania ceny ciepła z rekompensatą.

 

Dla źródła ciepła - Ciepłownia centralna Nec-Nysa: Grupy taryfowe B1, B2i, B2g,B3

1) Cena za zamówioną moc cieplną   -     77 968,60 zł/MW/rok 

                                                                                -     6 497,40 zł/MW/miesiąc

2)  Cena ciepła                                                -     92,56 zł/GJ

3)  Cena nośnika ciepła                              -      26,48 zł/m3

 

Dla źródła ciepła - Kotłownia lokalna taryfa AG

1)  Cena za zamówioną moc cieplną       -    17 344,27 zł/MW/miesiąc

2)  Cena ciepła                                                   -     67,48 zł/GJ

 

Ceny i stawki opłat za usługę przesyłową pozostają w wysokościach zawartych w obowiązującej taryfie z dnia 9 września br. nr 18/2022.

Do cen i stawek opłat zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązujacymi przepisami.

Dla odbiorców nie objętych w/w Ustawą  zastosowanie ma  obowiązująca taryfa z dnia 9 września br. nr 18/2022.

Czytany 1562 razy