Aktualności i informacje

czwartek, 07 lipiec 2022 07:39

Przetarg na budowę kotłowni na paliwo alternatywne - unieważniony!

NEC - Nysa Sp. z o.o. informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa kotłowni z kotłem parowym opalanym paliwem alternatywnym" prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione. Zgodnie z terminem przetargu, zostały złożone dwie oferty: 

1) CONTROL PROCESS INDUSTRIAL SERVICES Sp. z o.o. z Krakowa. Cena oferty (brutto): 189 661 695 zł;

2) Konsorcjum: NDI S.A. - LIDER, NDI SOPOT S.A. - PARTNER z Sopotu. Cena ofertry (brutto): 176 369 700 zł.

Kwota jaką zamierzał przeznaczyć NEC - Nysa Sp. z o.o. na sfinansowanie zamówienia wynosiła (brutto): 71 487 637 zł. Najkorzystniejsza oferta została zaproponowana przez Konsorcjum: NDI S.A. - Lider, NDI SOPOT S.A. - Partner, która przewyższa zabezpieczoną kwotę przez inwestora o 104 882 063 zł!.

W związku z powyższym NEC - Nysa Sp. z o.o.  na podstawie art. 255 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. 2021, poz.1129 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę niższą niż cena zaproponowana w najlepszej ofercie i nie zwiększy kwoty przeznaczonej na sfinansowanie niniejszego zamówienia, dlatego konieczne było unieważnienie niniejszego postępowania. Decyzja dotycząca o unieważnieniu przetargu, podpisana przez Prezesa Zarządu NEC - Nysa Sp. z o.o. na podstawie protokołu Komisji przetargowej, zamieszczona została na platformie MarketPlanet: https://necnysa.ezamawiajacy.pl/. Numer postępowania: 1/ZP/2022.

Informujemy również, że nowy przetarg zostanie ogłoszony po konsultacjach z NFOŚiGW, który ma finansować inwestycję w formie dotacji i pożyczki. O terminie i zasadach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, poinformujemy na naszej stronie w osobnym komunikacie.

Czytany 1348 razy