Aktualności i informacje

czwartek, 14 grudzień 2023 10:22

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OD 1 STYCZNIA 2024 ROKU

Informujemy, że w oparciu o przepisy dotyczące obrotu energią cieplną (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne), oraz wydane na jej mocy przepisy wykonawcze, a w szczególności – Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 07 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepłozostała sporządzona taryfa ciepła i zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).
Nowa taryfa została podana do publicznej wiadomości w „Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki- Ciepło”: Nr 524 (2712) z dnia 1 grudnia 2023 r. – Taryfa dla ciepła Nr 19/2023, która obowiązywać będzie w rozliczeniach za ciepło dostarczane przez NEC – Nysa Sp. z o.o. w Nysie – począwszy od dnia 1 stycznia 2024 r.
Pełny tekst Taryfy dla ciepła Nr 19/2023 r., umieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie internetowej NEC Nysa Sp. z o.o. w Nysie: www.necnysa.eu

Czytany 1804 razy