Aktualności i informacje

czwartek, 09 wrzesień 2021 08:22

Nowa taryfa ciepła od 15 września 2021 roku

NEC - NYSA Sp. z o.o. informuje, że na podstawie przepisów dotyczących obrotu energią cieplną (Ustawa z dn. 10.04.1997r. "Prawo energetyczne" - Dz. U. z 2021r., poz. 716 ze zm.) została sporządzona i zatwierdzona nowa TARYFA dla CIEPŁA  przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki . Powyższa decyzja, również wydana została na mocy Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020r. "W sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło" (Dz.U. z 2020r. poz. 718 ze zm.). Zgodnie z przepisami prawa, została zamieszczona w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło.

Taryfa dla ciepła Nr 17/2021, obowiązywać bedzie w rozliczeniach za ciepło dostarczane przez NEC - Nysa od 15 września 2021r. Pełna treść decyzji URE umieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) i znajduje się w zakładce "Oferta - Taryfa dla Ciepła". Prosimy o zapoznanie się z jej treścią. 

Czytany 1580 razy