Aktualności i informacje

poniedziałek, 30 marzec 2020 06:23

Nowe zasady pracy NEC – Nysa w czasie stanu epidemii

W oparciu o nowe akty prawne obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące koronawirusa, Prezes Zarządu NEC – Nysa Spółka z o. o. wprowadził zmiany do Zarządzenia nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 roku. Od 27 marca 2020 roku obowiązuje Aneks nr 1 do wyżej wymienionego Zarządzenia dotyczący głównie terminu. Najważniejsze procedury obowiązujące pracowników i gości NEC –Nysa związane są z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w stanie epidemii (Dz.U. poz. 491 z późniejszymi zmianami). Na czas nieokreślony wprowadzony jest zakaz wejść i wjazdu na teren zakładu osób fizycznych lub prawnych. Zakaz ten nie dotyczy instytucji i służb uprzywilejowanych, które zostały wymienione w Zarządzeniu. W sytuacjach wyjątkowych decyzję o zgodzie na wstęp/wjazd na teren firmy podejmuje Prezes NEC-Nysa lub osoba przez niego wyznaczona. Wszelkie informacje oraz jakiekolwiek zapytania udzielane będą telefonicznie, drogą listowną lub pocztą elektroniczną. Szczegółowe dane kontaktowe są w zakładce "kontakt" .                                                                                                                       

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o przestrzeganie postanowień!

Czytany 2071 razy