Aktualności i informacje

sobota, 14 marzec 2020 11:16

Praca NEC-Nysa w okresie zagrożenia epidemicznego w Polsce

W związku z wydanym i opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Prezes Zarządu NEC-Nysa Spółka z o.o. wydał Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie zapobieganiu zakażeniem koronawirusem COVID-19. Zarządzenie obowiązuje do 29 marca br. i ma charakter czasowy. Wraz z rozwojem sytuacji epidemicznej, termin może zostać przedłużony. O podjętych decyzjach, informacja zostanie podana przed upływem czasu obowiązywania tego Zarządzenia. W ramach przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wprowadza się tymczasowe procedury przebywania i wchodzenia na teren zakładu pracowników i gości. Wstrzymuje się na okres do 29 marca 2020 roku wejścia lub wjazdy na teren NEC-Nysa wszystkich osób fizycznych lub prawnych. Zakaz ten nie dotyczy instytucji i służb uprzywilejowanych, które zostały wymienione w Zarządzeniu. W sytuacjach wyjątkowych decyzję o zgodzie na wstęp/wjazd na teren firmy podejmuje Prezes NEC-Nysa lub osoba przez niego wyznaczona. Wszelkie informacje oraz jakiekolwiek zapytania udzielane będą telefonicznie, drogą listowną lub pocztą elektroniczną. Szczegółowe dane kontaktowe są w zakładce "kontakt" .                                                                                                                       

Bardzo przepraszamy za utrudnienia. Prosimy o przestrzeganie Naszych postanowień!

Czytany 2228 razy