Oferta ciepła z sieci

Ciepło z sieci miejskiej jest jednym z najtańszych i najbezpieczniejszych sposobów ogrzewania obiektów oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Gwarantuje naszym odbiorcom niezawodność dostaw.

Nowym odbiorcom NEC -  Nysa  oferuje następujące grupy taryfowe :

  • Grupa  taryfowa B1 stosowana jest wtedy, gdy węzeł jest własnością odbiorcy.
    Koszty poniesione na początku rekompensowane są niższą ceną ciepła.
  • Grupa  taryfowa B2i,B2g,B3) to grupy taryfowe, które uwalnia odbiorcę od ponoszenia jakichkolwiek nakładów finansowych na budowę źródła ( węzła ) ciepła. W przypadku, gdy węzeł jest własnością NEC-Nysa, oferujemy nieodpłatnie: montaż węzła, jego bieżącą eksploatację, naprawy i modernizacje, a także, po okresie technologicznego zużycia, wymianę węzła na nowy
  • W obu przypadkach odbiorca ponosi opłatę przyłączeniową według stawek bazowych (Taryfa dla ciepła) w zależności od średnicy i długości przyłącza.(przyłącze jest to odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzającej ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego – od sieci rozdzielczej do budynku). 

Za wyborem naszej oferty przemawiają m.in.:

  • Niskie opłaty za ciepło.
  • Pewność jego dostaw.
  • Bezpieczeństwo (brak zagrożenia wybuchem).
  • Minimalizacja kosztów budowy źródła ciepła (koszt budowy węzła jest niższy od kosztu budowy kotłowni).

Ceny ciepła z sieci miejskiej są stabilne, a ich ewentualna zmiana jest kontrolowana przez Urząd Regulacji Energetyki.

Wszelkie podejmowane przez nas działania ukierunkowane są na potrzeby i wymagania naszych obecnych i przyszłych klientów. Nowoczesne rozwiązania techniczne, zdalne odczyty liczników, zdalny nadzór nad infrastrukturą, szybka i fachowa obsługa wyspecjalizowanych komórek firmy, przekonały wielu inwestorów do korzystania z ciepła z sieci miejskiej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z:

Specjalistą ds. rozwoju i uzgodnień
Janusz Krzewicki  tel. 77 40 17 142
e-mail:   j.krzewicki@nec.nysa.com.pl

Działem Obsługi Odbiorców :
Mirosław Radziejewski  - Specjalista ds. rozliczeń z odbiorcami, tel. 77 40 17 103
e-mail:   m.radziejewski@nec.nysa.com.pl
Dorota Lipka - referent ds. obsługi odbiorców, tel. 77 40 17 102

Dane kontaktowe:
NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA - NYSA Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 10 a
48-300 Nysa
tel. +48 (77) 40 17 100    fax +48 (77) 40 17 110
e-mail: sekretariat1@nec.nysa.com.pl
Godziny pracy administracji: 07:00 - 15:00
Licznik odwiedzin:
Zgłaszanie awarii całą dobę: 77 401 71 00, 77 401 71 24