Przyłącz się do nas

Aby korzystać z ciepła  na cele ogrzewania obiektów , mieszkań oraz podgrzanie wody użytkowej z   NEC- Nysa Sp. z o.o. podłącz się do naszego systemu cieplnego (sieci cieplnej).
Zobacz jak to zrobić:

Kto może przyłączyć się ?

Wszystkie budynki posiadające instalację wewnętrzną przystosowaną do odbioru ciepła mogą być przyłączone do miejskiego  systemu cieplnego w Nysie będącego własnością NEC –Nysa Sp. z o.o. W przypadku braku instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania ( ciepłej wody użytkowej ) budynek również może być  podłączony po uprzednim wykonaniu takiej instalacji kosztem i staraniem przyszłego odbiorcy ciepła.
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia składa osoba prawna lub fizyczna posiadająca tytuł prawny do obiektu.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą ?

Zapytaj o możliwość przyłączenia do sieci dzwoniąc na numer telefonu :
77 4017140 lub 77 4017 142
lub wyślij e- mail na adres :
necnysa@nec.nysa.com.pl
j.krzewicki@nec.nysa.com.pl

Ile to kosztuje ?

Koszt przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej ponoszony przez właściciela budynku wynika wprost z zapisów ustawy o prawie energetycznym i obejmuje tzw. opłatę przyłączeniową, która jest zależna od: 

 • długości przyłącza to jest od odległości pomiędzy przyłączanym budynkiem a istniejącą siecią ciepłowniczą, do której nastąpi wpięcie, 
 • średnicy przyłącza to jest średnicy rur, z których zostanie wykonane przyłącze do budynku.

Podział kosztów inwestycyjnych.

WARIANT I

NEC –Nysa Sp. z o.o. jest wykonawcą i właścicielem węzła cieplnego. Rozliczenie za energię cieplną następuje według stawek grupy taryfowej „B 2i”. lub „B 2g”.


Koszty po stronie właściciela budynku.

 1. Opracowanie projektu technicznego instalacji wewnętrznej budynku.
 2. Budowa instalacji wewnętrznej budynku lub przystosowanie istniejącej instalacji do potrzeb ciepła systemowego.
 3. Udostępnienie pomieszczenia do zabudowy węzła cieplnego ( z reguły jest to pomieszczenie piwniczne w przyłączanym budynku ).
 4. Opłata przyłączeniowa.

Koszty po stronie NEC –Nysa Sp. z o.o.

 1. Opracowanie projektu technicznego sieci ciepłowniczej ( przyłącza ) i układu pomiarowo- rozliczeniowego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i dokumentami pozwalającymi na rozpoczęcie inwestycji.
 2. Budowa sieci ciepłowniczej ( przyłącza ) i jego uruchomienie.
 3. Zakup i montaż układu pomiarowo- rozliczeniowego zużycia ciepła.
 4. Opracowanie projektu technicznego węzła cieplnego.
 5. Montaż węzła cieplnego i jego uruchomienie.


WARIANT II

Właściciel budynku jest wykonawcą i właścicielem węzła cieplnego. Rozliczenie za energię następuje według stawek grupy taryfowej „B 1”

Koszty po stronie właściciela budynku

 1. Opracowanie projektu technicznego instalacji wewnętrznej budynku.
 2. Budowa instalacji wewnętrznej budynku lub przystosowanie istniejącej instalacji do potrzeb ciepła systemowego.
 3. Adaptacja budowlana pomieszczenia do zabudowy węzła cieplnego ( z reguły jest to pomieszczenie piwniczne w przyłączanym budynku ).
 4. Opracowanie projektu technicznego węzła cieplnego.
 5. Zakup i montaż instalacji węzła cieplnego.
 6. Opłata przyłączeniowa.

Koszty po stronie NEC- Nysa Sp. z o.o.

 1. Opracowanie projektu technicznego sieci ciepłowniczej ( przyłącza ) i układu pomiarowo- rozliczeniowego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i dokumentami pozwalającymi na rozpoczęcie inwestycji.
 2. Budowa sieci ciepłowniczej ( przyłącza ) i jego uruchomienie.
 3. Zakup i montaż układu pomiarowo- rozliczeniowego zużycia ciepła.


WARIANT III 

Budynek jest położony w pobliżu  zewnętrznej   instalacji odbiorczej węzła grupowego będącej własnością NEC- Nysa Sp. z o.o. Rozliczenie za energię następuje według stawek grupy taryfowej „B 3”

Koszty po stronie właściciela budynku

 1. Opracowanie projektu technicznego instalacji wewnętrznej budynku oraz węzła cieplnego rozdzielczego.
 2. Budowa instalacji wewn. budynku lub przystosowanie istniejącej instalacji  do potrzeb ciepła systemowego oraz budowa  węzła cieplnego rozdzielczego.
 3. Adaptacja budowlana pomieszczenia do zabudowy  węzła cieplnego rozdzielczego  ( z reguły jest to pomieszczenie piwniczne w przyłączanym budynku ).
 4. Opłata przyłączeniowa.

Koszty po stronie NEC- Nysa Sp. z o.o.

 1. Opracowanie projektu technicznego przyłącza zewnętrznej instalacji odbiorczej i układu pomiarowo- rozliczeniowego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i dokumentami pozwalającymi na rozpoczęcie inwestycji.
 2. Budowa przyłącza zewnętrznej instalacji odbiorczej węzła grupowego i jego uruchomienie.
 3. Zakup i montaż układu pomiarowo- rozliczeniowego zużycia ciepła.

Koszty inwestycyjne do poniesienia przez każdą ze stron są uzależnione od zakresu prac uzgodnionego pomiędzy NEC- Nysa Sp. z o.o. a właścicielem budynku.
 

Jak wygląda proces przyłączenia ?

Tylko 4 kroki dzielą Cię od odbioru ciepła z sieci NEC- Nysa Sp. z o.o.

1. KROK 
Złożenie wniosku

2. KROK
Wydanie warunków technicznych

3. KROK
Zawarcie umowy o przyłączenie

4. KROK
Zawarcie umowy sprzedaży ciepła 

Wnioski można składać osobiście lub wysłać pocztą ( w tym e-mail ) na adres :
ul. Jagiellońska 10A, 48-300 Nysa lub necnysa@nec.nysa.com.pl

Masz pytania ? 

Zadzwoń do nas :
Andrzej Gibas tel. 77 4017 140 lub
Janusz Krzewicki 77 4017 142 lub napisz
e- mail : necnysa@nec.nysa.com.pl

Zawarcie umowy o przyłączenie - przykład Pobierz Złożenie wniosku Pobierz Wykaz dokumentów identyfikujących kupującego Pobierz
Dane kontaktowe:
NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA - NYSA Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 10 a
48-300 Nysa
tel. +48 (77) 40 17 100    fax +48 (77) 40 17 110
e-mail: sekretariat1@nec.nysa.com.pl
Godziny pracy administracji: 07:00 - 15:00
Licznik odwiedzin:
Zgłaszanie awarii całą dobę: 77 401 71 00, 77 401 71 24