Ochrona środowiska

Struktura paliw pierwotnych zużytych do wytwarzania energii cieplnej sprzedanej z instalacji spalania paliw Nyskiej Energetyki Cielnej – Nysa w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a za rok 2019

 

Rodzaj paliwa

Ilość zużytego paliwa na produkcję sprzedanego ciepła

Wartość opałowa

Zawartość popiołu

Zawartość  siarki

Węgiel kamienny

18 470,57 Mg

23 240 kJ/kg

12,89%

0,65%

Gaz ziemny wysokometanowy

1 282 807 m3

36 620 kJ/m3

-

-

Olej opałowy lekki EKOTERM

0 m3

 

 

 

 

 


Wpływ na środowisko wytwarzanego ciepła sprzedanego w 2019 roku

 

Rodzaj zanieczyszczenia powietrza

Ładunek

[Mg]

Dwutlenek siarki

131,259

Dwutlenek azotu

43,820

Tlenek węgla

12,683

Benzo(α)piren

0,007

Dwutlenek węgla

40 779,166

Pył

2,908

 


 

Wskaźniki emisji CO2 oraz wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej WPc dla sieci ciepłowniczej[1] NEC-Nysa Sp. z o.o.  za rok 2019

 

Wskaźnik emisji CO2

odniesiony do

Wartość

[Mg/TJ]

energii chemicznej w paliwie

85,630

produkcji ciepła na sieć ciepłowniczą

107,650

sprzedaży ciepła z sieci ciepłowniczej odbiorcom końcowym

126,987

 

 

 

 

 

Wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej WPc dla sieci ciepłowniczej

1,584

 

 

 [1] Wielkość wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej wPc dla sieci ciepłowniczej została wyznaczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2017.1912)

 

2019 rok - Dane dotyczące Ochrony Środowiska Pobierz 2018 rok - Dane dotyczące Ochrony Środowiska Pobierz 2017 rok - Dane dotyczące Ochrony Środowiska Pobierz 2016 rok - Dane dotyczące Ochrony Środowiska Pobierz 2015 rok - Dane dotyczące Ochrony Środowiska Pobierz
Dane kontaktowe:
NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA - NYSA Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 10 a
48-300 Nysa
tel. +48 (77) 40 17 100    fax +48 (77) 40 17 110
e-mail: sekretariat1@nec.nysa.com.pl
Godziny pracy administracji: 07:00 - 15:00
Licznik odwiedzin:
Zgłaszanie awarii całą dobę: 77 401 71 00, 77 401 71 24